Sjukvårdens ansvar för unga anhöriga

Hälso- och sjukvården har en skyldighet att beakta barns behov av information, råd och stöd om dess förälder fått en allvarlig sjukdom. Oftast är det föräldern själv eller någon annan som står barnet nära som ger barnet den information, råd och stöd som det behöver. Sjukvårdspersonal kan ge dig råd om vad du kan säga till barnet och hur du kan stötta på bästa sätt. Det ska finnas möjlighet för dig att ta med barnen till sjukhuset vid något tillfälle. Om familjen vill ha samtalsstöd kan det ofta erbjudas på patientens klinik.

Våga prata om cancer

Det är viktigt att våga prata om sjukdomen hemma. Lika viktigt är det att få sätta ord på sina känslor. Flera undersökningar visar att både små och stora barn kan vara mer oroliga än vad de medger för sina föräldrar. Önskan att skydda och stötta föräldrarna är stark hos de flesta barn, precis som det omvända förhållandet. Omsorgen om varandra kan leda till att man missar möjligheten att få svar på sina frågor och få hjälp av varandra när man mår dåligt.

Berätta för barnen

Att berätta för barnen om att en förälder drabbats av cancer kan vara en svår uppgift, och det finns råd om hur ni kan gå till väga.

En tumregel är att berätta så snart som möjligt, för att det inte ska bli hemligheter i familjen. Barn är experter på att känna av känslolägen och märker oftast mer än man tror av den oro som de vuxna bär på. Innan du gör det kan det ändå vara bra att börja smälta cancerbeskedet själv eller med vuxet sällskap, så att du kan känna dig något samlad när du berättar för barnet och kan svara på barnets reaktioner. Kom ihåg att fortsätta informera barnet om både bra och dåliga besked efter hand.

Som förälder är du den viktigaste källan till information om cancer. Fundera över vad dina barn behöver veta. För de små barnen är det sällan medicinska detaljer som är intressanta, medan det kan vara det för tonåringar. Men alla barn oavsett ålder behöver få veta att sjukdomen heter cancer och om sjukvården kommer kunna göra något för att hjälpa. Omskrivningar eller andra ord leder till osäkerhet och kan skapa oro. Är ni rädda att barnen kommer börja fundera över döden när de hör ordet cancer är det bättre att kunna möta de frågorna.

Kom ihåg att barnen kan ha skrämmande föreställningar om cancer från tv och sådant de hört av andra, som ni kan behöva diskutera.

Fokusera gärna på vad som kommer hända i familjen nu, och låt barnen ställa frågor. I texten Att prata med barn om förälders sjukdom får du mer grundlig information om hur man kan prata med barn i olika åldrar.

Ni kan tillsammans titta på faktasidorna här på Nära Cancer och se filmerna Så funkar cancer eller Vad är egentligen cancer?

Förbered sjukhusbesök

Ett sätt att visa vad som händer är att ta med barnen till sjukhuset. Låt det gärna vara i samband med en planerad behandling så att du i lugn och ro kan förbereda barnen på vad som kommer att hända under sjukhusbesöket. Berätta gärna för vårdpersonalen att barnen kommer följa med. Undvik att ta med barn när du förväntar dig ett besked av något slag. Du kan behöva ta hand om beskedet själv i lugn och ro innan du orkar möta barnen och deras frågor.

Visa dina känslor

Det är inte farligt för små och stora barn att se att föräldrar eller andra vuxna är ledsna eller oroliga. Det är ofta värre att se falska leenden som inte stämmer överrens med de känslor barnet märker av. Däremot är det viktigt att barnen, oavsett ålder, får känna sig som barn och att de vet att vuxna kan hantera situationen. Även om det skulle gå så illa att man börjar oroa sig för att barnens förälder ska dö, så kan man visa barnen att om så sker, så kommer vuxna omkring dem att kunna hantera situationen och ta hand om barnen.

Vänners barn

Om du har en vän som fått cancer är du viktig både för vännen och för dennes barn. Tag ett kliv fram och fråga din vän vad de behöver hjälp med. Den som är sjuk orkar sällan höra av sig och be om hjälp. Kom gärna med egna förslag. För barn är det viktigt att få fortsätta med sitt vardagsliv, du kanske kan hjälpa till att skjutsa till vänner eller aktiviteter. Att laga mat hemma hos familjen är ett sätt att hjälpa till. Det kan vara skönt att det händer saker i köket, och luktar mat i huset. Bjud in barnen till din familj ibland, till en vardagsmiddag eller utflykt.

Högtider och födelsedagar kan vara särskilt jobbiga om en förälder är sjuk eller har dött. Traditioner måste kanske brytas och glädjen grumlas. Hur ser det ut i din väns familj? Behöver de hjälp att upprätthålla sina traditioner? Kan du tänka dig att bjuda in dem att delta i era traditioner? För ett barn är ofta födelsedagen en av årets höjdpunkter. Det är ett bra tillfälle att visa barnet extra omtanke. Om föräldern eller föräldrarna inte orkar ordna kalas kanske ni är några andra vuxna kring barnet som kan hjälpa till.

Tips

Lär dig mer genom att läsa Att prata med barn om förälders sjukdom. Se också vår film med Eva Funck "Så funkar cancer" och vår illustrerade film "Vad är egentligen cancer?" (se nedan). Fler filmer hittar du på Filmtips.