Som Nära Cancer ambassadör kan du lite extra om barn som anhöriga, men också om vad som finns på webbstödet näracancer.se och hur den hjälpen kan användas av unga, föräldrar och av vårdpersonal. På så sätt kan ambassadören stötta sina arbetskamrater. Ambassadören delar ut flyers och affischer på bra ställen och tipsar personer om att webbstödet finns. Ambassadören kan hjälpa till att lotsa unga som vill ha hjälp i ert landsting eller region till rätt instans, eller vet vem som ska tillfrågas. Ambassadören kan vara arbetsplatsens barnombud/ barnpilot, eller en annan person.

 Välkommen att höra av dig till oss om du vill bli ambassadör!

 

 

Bilden ovan är tagen när Nära Cancer hade utbildninsdagar för ambassadörer från hela landet.