Ambassadör

Det syns inte på en person om hen har en bror eller pappa som är sjuk eller har en mamma som har dött. Unga närstående finns överallt.

Ungdomar har lärt sig att hålla ihop sig, varpå de ofta inte visar hur de mår relaterat till sin närståendes sjukdom eller död. För att nå dessa unga är det viktigt att synas på många olika ställen där ungdomar rör sig.

Som ambassadör berättar du att webbstödet finns och sätter upp affischer och flyers där det finns barn och unga. Exempel på sådana platser kan vara skolor, skolhälsovården, idrottshallar, bibliotek osv. samt på vårdcentraler osv. Prata med personalen på den plats du vill sätta upp affisch eller flyer så att du får ett ok innan du sätter upp den.

Kontaktperson

Om du arbetar inom vården kan du också bli Nära Cancers kontaktperson.(se Kontakt där du bor) Kontaktpersonerna kan hjälpa till att lotsa unga som vill ha hjälp i sin region till rätt instans. Kontaktpersonen kan vara arbetsplatsens barnombud/ barnpilot, eller en annan person. Du får gärna vara både ambassadör och kontaktperson på Nära Cancer!

 Välkommen att höra av dig till oss om du vill bli ambassadör och/eller kontaktperson!

Sprid material

För att sprida att Nära Cancer finns har vi tagit fram olika typer av material. Se dessa på Sprid ordet om Nära Cancer

 

 

 

Bilden ovan är tagen när Nära Cancer hade utbildninsdagar för ambassadörer från hela landet.