När någon i familjen får cancer blir hela familjen cancerdrabbad. Bara en person bär på sjukdomen men hela familjen delar på den psykiska belastning som sjukdomen för med sig. Ibland märks det inte på barnen att de är berörda medan det ibland är väldigt tydligt. Glöm inte de barn och ungdomar som uppträder som de brukar! Det kan betyda att de inte mår så dåligt av situationen, men det kan också vara så att de gör allt för att dölja att de mår dåligt för att inte tynga sin familj som redan är belastad.

Många gånger är det föräldern själv som ger barnet eller den unga det stöd som behövs. Det kan även vara någon annan närstående, eller personal inom sjukvården och skolan, som informerar och hjälper. Här finns material och texter som kanske kan underlätta, både om du stöttar som privatperson eller via din yrkesroll.