Nära Cancer används av unga närstående i hela Sverige. Webbstödet har utvecklats för att skapa trygghet – genom gemenskap och kunskap – för unga närstående.

Det är ingen vinstdrivande verksamhet. Initiativet har förverkligats tack vare ekonomiskt stöd från Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Kontakta oss

Lättast når du oss genom att skicka E-post.

Du kan också nå oss via brev som skickas till:

Nära Cancer
Onkologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro