Nära Cancer har utvecklats för att skapa trygghet genom gemenskap och kunskap för unga som står nära någon som har cancer, eller som förlorat någon i sjukdomen.

Nära Cancer används av unga närstående i hela Sverige. Det är ingen vinstdrivande verksamhet. Webbstödet har förverkligats med ekonomiskt stöd från Regionalt cancercentrum Mellansverige och drivs från Onkologiska kliniken i Örebro.

Initiativet till ett webbstöd för unga som står nära någon som har cancer togs av Katrin Bartfai Jansson, läkare vid Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Tillsammans med Johanna Joneklav, kurator på samma arbetsplats, har idéer och innehåll utvecklats och resulterat i Nära Cancer. Webbstödet lanserades 12 april 2013.

Nära Cancers grundare.jpg
Nära Cancers grundare Katrin Bartfai Jansson och Johanna Joneklav

 

"På Nära Cancer vill vi att alla unga som står nära någon som har cancer ska hitta den information som just de vill ha och förstår. Av alla tankar bakom Nära Cancer, skulle vi särskilt vilja lyfta fram vår tro på alla människors förmåga att hjälpa och stötta varandra.Vi hoppas att ni kommer finna kraft och inspiration på forumet och komma tillbaka till Nära Cancer så ofta ni behöver.

Varma hälsningar, Katrin och Johanna, grundare av Nära Cancer"

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på kontakt@naracancer.se 

Föreläsningar

När någon i familjen får cancer blir hela familjen drabbad. Bara en person bär på sjukdomen, men hela familjen delar på den psykiska belastning som sjukdomen för med sig. Barn och unga som är anhöriga till någon som har cancer har länge varit en dold grupp. Nära Cancers grundare, kuratorn Johanna Joneklav, vill ändra på det genom sina föreläsningar.

Föreläsningarna kan riktas till exempelvis elever, skolpersonal, vårdpersonal eller patientföreningar. 

Läs mer om våra föreläsningar här

Nära Cancer har vunnit flera priser

I november 2014 vann Nära Cancer Örebro läns kvalitetspris Diamanten med motiveringen: "Ett inovativt projekt där man tagit modern teknologi till hjälp för att nå en ofta bortglömd grupp anhöriga till cancerpatienter - barn och ungdomar. Arbetet har fått nationell uppmärksamhet och är nu på väg att bli rikstäckande."   

I november 2014 tilldelades Nära Cancer också IT i vården priset, som delades ut av Dagens Medicin. Motiveringen löd: "Vinnarna har skapat en gedigen och genomarbetad informationskanal för en ofta förbisett grupp i sjukvården - unga närstående till personer som drabbas av cancer. Nära Cancer ger tillgång till ett professionellt och erfarenhetsbaserat stöd framförallt riktat mot barn och ungdomar, och ger möjlighet att få svar på frågor, känna trygghet och gemenskap med andra personer i liknande situation. En föredömlig modell för hur vården kan nå ut på nya sätt till dem som direkt och indierkt drabbas av sjukdom".

I november 2015 tilldelades Nära Cancers grundare Katrin Bartfai Jansson och Johanna Joneklav Årets insats i offentlig sektor på Framtidsgalan med motiveringen: "Pristagaren av Årets insats har med stort hjärta och mycket klokhet betytt mycket för väldigt många. Unga anhöriga till cancerpatienter kan nu få rådgivning, stöttning och kunskap från vårdpersonal var de än finns och när de än behöver. Samtidigt får de dela sina känslor och tankar med andra i samma situation. Vinnarna av Årets insats har skapat en mötesplats som genomsyras av kunskap, gemenskap och omtanke. Pristagaren gör stor skilland för tusentals unga under deras kanske värsta period i livet. Det tycker vi är Årets insats. Vinnarna är Katrin Bartfai Jansson och Johanna Joneklav från Nära Cancer".

I februari 2021 tilldelades Nära Cancer Elonpriset till minne av Anna-Lena "Elon" Andersson. Motiveringen löd: "För ett språkligt och visuellt genomarbetat webbstöd som på ett språkligt och visuellt anpassat sätt hjälper unga människor att få svar på sina frågor om cancer samt finna kontaktvägar och stöd i en svår situation"

Vår värdegrund

Genom gemenskap och kunskap skapar Nära Cancer trygghet för unga som står nära någon som har cancer eller saknar någon som har dött av sjukdomen.                                                                                               
Nära Cancer strävar efter att stärka användarnas egen förmåga att hantera sin situation.

Nära Cancer ska stötta och främja sådant som gör att barn och unga får följa sin normala utveckling.

Alla som berörs av cancer behöver få veta vad som händer: Nära Cancer ger ärlig och åldersanpassad information utan försköningar, men tänker på att inte skapa onödig oro.

Nära Cancer ska arbeta för att främja kommunikation inom de drabbade familjerna, mellan unga anhöriga och mellan unga anhöriga och sjukvården.