Reaktioner på beskedet

De första dagarna kanske inte personen alls kan ta till sig vad som hänt, utan reaktionen kommer senare. Andra blir ledsna och oroliga. Ytterligare andra kan tänka att "det här ordnar sig". Eftersom ingen vill drabbas av cancer är det vanligt att både den som blivit sjuk och de närstående hamnar i kris.

Först utredning, sedan behandling

När en person fått veta att hen har cancer behövs det ofta olika undersökningar innan läkarna bestämmer hur behandlingen ska gå till. Det kan vara röntgenundersökningar eller blodprover. Om undersökningarna måste göras snabbt eller om man bor långt från sjukhuset kan man behöva stanna kvar på sjukhuset på nätterna, men oftast kan man vara hemma mellan undersökningarna.

Innan läkarna kan besluta om behandling måste de veta vilken sorts cancer det rör sig om. Sitter den på ett enda ställe eller har den metastaserat, det vill säga spridit sig i kroppen? Behandlingar som finns mot cancer är bland annat operation, strålbehandling, cytostatika och immunterapi. En person kan behöva flera olika sorters behandlingar för att få bort cancern.