_DSC0033.jpg

Cytostatika är den vanligaste sortens medicin mot cancer. Antikroppar, kortison och hormonella behandlingar är andra exempel på mediciner som används för att behandla cancer.

Ett bekymmer med att behandla cancer på det här sättet är att få medicinen att skilja på de sjuka och de friska cellerna. Cancercellerna är vanliga celler från början och de är fortfarande lika på många sätt. När medicinen verkar på de friska cellerna får man biverkningar.

Cytostatika

Cytostatika kallas också cellgifter. Det här är de vanligaste cancermedicinerna och det finns en mängd olika sorter.

Vad gör cytostatika?

Cytostatika verkar genom att hindra celler från att dela sig.

Hur hittar cytostatika rätt?

Cytostatika verkar på celler som håller på att dela sig. Eftersom cancerceller delar sig ofta blir de drabbade i första hand.

Vad händer med de friska cellerna?

Andra celler som delar sig ofta blir också stoppade. Därför kan man tappa håret av cytostatika. Håret växer ut igen när behandlingen är färdig. Benmärgen som bildar blod påverkas av cytostatika. De vita blodkropparna utgör kroppens immunförsvar och de kan bli för få under cytostatikabehandling. Då kan kroppen få svårt att hålla bakterier och virus borta. Cellerna i tarmslemhinnan delar sig också ofta vilket gör att man kan få diarré av vissa cellgiftsbehandlingar.

Finns det fler biverkningar?

Tillsammans med cytostatika brukar man få mediciner mot illamående. Annars skulle många må mycket illa och kräkas. Med hjälp av medicinerna kan man slippa illamåendet eller hålla det på låg nivå. Det kan ändå kännas jobbigt att äta och smaken kan bli förändrad. Andra blir extra hungriga och äter mycket när de får cytostatikabehandling. Det kan bero på att de får kortison som ökar hungern.

Hur får man cytostatika?

Cytostatika får man som dropp eller tabletter.

_DSC0004.jpg

Antikroppar

Antikroppar är en del av vårt immunförsvar. Det är ämnen som kan fästa på ett annat specifikt ämne, ett antigen. De är speciella för varandra som ett lås och en nyckel. Vita blodkroppar bildar antikroppar som kan fästa på olika bakterier till exempel.

Hur används antikroppar mot cancer?

Inom cancervården kan man använda antikroppar mot ämnen på cancerceller. Antikroppen kan göra så att cellerna inte fungerar som de ska eller att de känns igen av immunförsvaret och blir förstörda. Det finns mediciner där antikroppen bär med sig cytostatika eller strålning till cancercellerna. Antikroppar används till exempel vid behandling av lymfom, bröstcancer och tjocktarmscancer.

Kortison

Kortisol är ett hormon som finns i kroppen. Kortison är formen som används som läkemedel. Vid cancer kan kortison användas för att minska illamående, biverkningar av cytostatika och smärta. Om man har en hjärntumör eller metastaser i hjärnan kan kortison göra så att det inte blir svullet inne i hjärnan. Om en person får behandling med kortison under lång tid kan man däremot bli svullen i kroppen och ansiktet. Kortisonet kan göra så att man blir hungrig och får svårt att sova.