Kris och sorg är inga sjukdomar

När vi är i sorg eller kris infinner sig ofta en känsla av förtvivlan, maktlöshet, ensamhet och övergivenhet. Det är fullt normalt. Kris och sorg är ingen sjukdom utan är en fullt naturlig och frisk reaktion på något som är tungt och svårt.

Exakt hur vi reagerar och hur lång krisen blir beror på vad vi varit med om tidigare i livet och vilket stöd vi får.

På grund av att alla människor har olika personligheter och erfarenheter, reagerar vi på olika sätt då vi drabbas av kris. En del människor vill vara med andra hela tiden, medan någon annan helt drar sig undan. En del tröstäter medan andra tappar aptiten. Det är vanligt att känna oro och ångest, men en del känner bara en total känslomässig tomhet.

Vad är sorg, egentligen?

Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Kris och sorg går ofta i varandra, och det är vanligt att känna sorg trots att ingen har dött. Om någon som står dig nära fått cancer är det viktigt att du tillåter dig själv att få sörja. Cancern var ju inget du ville få in i ditt liv.

Det finns inget rätt eller fel sätt att sörja på. Var ärlig mot dina känslor och sörj på det sätt som passar dig.

En känsla av förlorad kontroll

Det är vanligt att man känner att man har förlorat kontrollen och att cancern nu styr livet. Det gäller ofta både den som är sjuk och för er runt omkring. Cancern gör att ni är rädda och oroliga. Och kanske får ni avstå från semesterresan ni så länge drömt om att göra. Sjukdomen gör ofta att ni förlorar ert vanliga liv, för en kortare eller längre tid.

Att pendla mellan hopp och förtvivlan

De flesta som får cancer blir friska. Att få behålla hoppet om att den som blivit sjuk ska bli frisk igen är viktigt för många. Ändå pendlar känslan oftast mellan hopp och förtvivlan. Kom ihåg att det inte är hur starkt hoppet är, eller hur många positiva tankar du kan tänka, som avgör om den som är sjuk blir frisk eller inte.

När sorgen inte kommer

Sorg är en process som tar olika lång tid för olika människor. Sorg som orsakas av att någon dött stannar oftast längre tid än sorg som orsakas av att någon du bryr dig om blivit sjuk. Då någon har dött går sorgen så småningom över till en saknad som alltid kommer finnas kvar.

Men ibland kommer inte sorgen direkt när någon du står nära blir sjuk eller dör. Du kanske inte känner någonting från början, utan livet rullar på som förut. Det är inte ovanligt. Låt känslorna komma när de kommer.

Alla känslor är tillåtna

Det är viktigt att du är ärlig mot dig själv och får utlopp för dina känslor. Är du ledsen – gråt. Är du arg – få ut din ilska (men se till att inte skada dig själv eller någon annan). Det är också viktigt att du tillåter dig själv att vara glad när du känner dig glad, trots att någon du står nära är svårt sjuk eller att du saknar någon som dött.

Sorgen är randig

När man är i kris och känner sorg är det vanligt att man får svårt att sova, att man tappar aptiten eller äter för mycket. Man får svårt att koncentrera sig och glömmer saker. Allt det här kommer att gå över när krisen eller sorgen lagt sig.

Det är också vanligt att känslorna pendlar fram och tillbaka. Därför sägs det ibland att sorgen är randig. Den ena stunden kan vara kolsvart. Ingenting är roligt. Ett tag senare kan det kännas bättre; du kanske skrattar ihop med någon och tycker att livet ändå är ganska bra. För vissa svänger humöret flera gånger under samma dag, medan andra har lite längre perioder av mörker och ljus.

Hjälp att hantera krisen

I en krissituation behöver man få hjälp att hantera situationen för att kunna gå vidare. Familjen och vännerna är då ofta det viktigaste stödet. Men ibland har man tankar som man inte vill dela med någon familjemedlem eller vän. Du kan då skriva på vårt forum eller anmäla dig till vänförmedlingen Snacka, där du kan få kontakt med andra i liknande situation.

Du kan också bolla dina tankar med någon som är van att träffa människor som drabbats av kris, som en terapeut eller psykolog. Kontakta sjukvården där du bor för att få reda på var du kan vända dig.

Livet efter krisen

Livet efter en kris eller sorg blir inte precis som det var innan. Många människor som blivit drabbade berättar att de efteråt fått en annan syn på livet. En del saker blir viktigare och andra saker mindre viktiga än vad de var tidigare. Man har utvecklats som människa och är en lite annorlunda version av sig själv.