Vid sjukdomen myelom är det cancerceller från benmärgen som satt sig i skelettet. Ibland kan andra cancerformer, till exempel prostatacancer och bröstcancer, sprida sig till skelettet. Det kallas skelettmetastaser.

Metastaser är cancer som spridit sig från ett ställe i kroppen till ett annat. Skelettet är en vanlig plats för metastaser. De vanligaste cancerformerna, prostatacancer och bröstcancer, kan sprida sig just till skelettet. Inom vården säger man då att personen har ”prostatacancer med skelettmetastaser” eller "bröstcancer med skelettmetastaser". Men cancern kan också starta i skelettet (sarkom) eller i benmärgen (myelom).

Sarkom

Sarkom kallas den typen av cancer som bildas i skelettet. Sarkom kan också uppkomma i muskler, senor, brosk och bindväv. Sarkom delas ibland upp i grupperna skelettsarkom och mjukdelssarkom. Mjukdelssarkom är alla sarkom som inte kommer från skelett eller brosk.

Både barn och vuxna kan få sarkom. Tecken på skelettsarkom är smärta som inte blir bättre efter flera veckor. Mjukdelssarkomen visar sig som en stor knöl.

Det krävs ofta intensiv behandling för att bli frisk från sarkomet, men de flesta kan botas. Vilken behandling som blir aktuell beror på vilken typ av sarkom det är och var den sitter. Ofta väljer man kombination av strålbehandling, cytostatika och operation. Behandlingstiden kan variera från en enda operation till olika kombinationer med strålbehandling och cytostatika under flera år.

Eftersom sarkom är en ganska ovanlig cancerform kan det hända att den som blivit sjuk måste resa till ett annat sjukhus än sitt närmaste för att kunna få behandling av specialister.

Myelom

Blodet bildas i benmärgen, som sitter inne i skelettet. En typ av blodceller heter plasmaceller. Om cancer bildas i plasmacellerna får man sjukdomen myelom. När man har myelom sätter sig de sjuka plasmacellerna i skelettet och bryter ner det. Det kan göra ont och skelettet blir skört. På grund av bennedbrytningen och andra ämnen de sjuka cellerna bildar kan man också få problem med njurarna samt bli mycket trött.

Myelom är en sjukdom som man har hela livet. Man får behandling när sjukdomen ger besvär, men det kan gå långa perioder då man inte känner av sjukdomen. Myelom behandlas med cytostatika (cellgifter)eller andra läkemedel. Ibland behövs även en stamcellstransplantation.

Eftersom myelom oftast sitter på många ställen i skelettet kallas det också multipelt myelom. Finns det bara på ett ställe kallar man det ibland för plasmocytom. När det bara finns på ett ställe kan det botas med strålbehandling.

Skelettmetastaser

Skelettet är en vanlig plats för metastaser. Skelettmetastaser kan göra ont, och det är ofta så de upptäcks.

Skelettmetastaser behandlas olika beroende på vilken slags cancer de kommer ifrån. Om skelettmetastaserna har sitt ursprung i prostatacancer eller bröstcancer är det vanligt att få hormonell behandling. Prostatacancer behöver nästan alltid testosteron för att växa. Bröstcancer behöver ofta östrogen. Med hjälp av tabletter eller sprutor gör man så att hormonerna testosteron eller östrogen inte bildas, eller hindras från att nå in i cellerna. Då svälter cancercellerna.

Cytostatika (cellgifter) hjälper också mot skelettmetastaser. Behandlingarna kan kombineras med mediciner som stärker skelettet och minskar risken för benbrott.

Skelettmetastaser kan strålbehandlas. Strålbehandlingen ges en eller ett par gånger. Efter någon vecka kommer effekten: att metastasens tillväxt bromsas, så att benet blir starkare och det gör mindre ont.