Behandlingen börjar oftast med operation

Ibland startar behandlingen mot bröstcancer med en neoadjuvant behandling. Men oftast startar behandlingen med att man opererar bort cancern. Kirurgen opererar bort den del av bröstet som cancern sitter i. Kirurgen gör då en sektorresektion, vilket är samma sak som att man i folkmun kallar för att "ta en tårtbit". Ibland måste man operera bort hela bröstet, den operationen kallas mastektomi. Om cancern börjat sprida sig hamnar den först i lymfkörtlar i armhålan. Därför opereras en eller flera lymfkörtlar i armhålan också bort. Det bildas ofta sårvätska i det opererade området första tiden efter operationen. Den kan spänna och göra ont, och då kan man tömma ut den med en nål. Efter mastektomioperationen brukar man få ha kvar en slang ut ur såret ett dygn, så att sårvätskan kan rinna ut. Ofta fyller det ändå på mer sårvätska de första veckorna eller månaderna efter operationen. Om den ger besvär kan man då behöva komma tillbaka till sjukhuset och tömma ut vätskan.

Tilläggsbehandlingar minskar risken för återfall

För att minska risken för återfall i bröstcancer ges olika tilläggsbehandlingar. Det kallas adjuvant behandling. Den adjuvanta behandlingen kan pågå i flera år. Den adjuvanta behandlingen kan bestå av strålbehandling, cytostatika, antikroppar och antihormonell behandling. Vilka sorters behandling som behövs beror på olika egenskaper som cancern hade, och på hur personen mår. Det är först efter operationen och mikroskopiundersökning, som läkarna kan bestämma vilken adjuvant behandling som blir bäst. I vissa fall väljer man att ge en neoadjuvant behandling med exempelvis cytostatika före operationen och i vissa fall behövs ingen adjuvant behandling.

Bröstprotes

Den som fått hela bröstet borttaget kan senare göra en ny operation och skapa ett nytt bröst. Det görs av plastikkirurger och ingår som en del i cancervården. Ibland väljer man att skapa ett nytt bröst redan vid den första canceroperationen. Det finns också lösbröst, som man kan ha i behån.

Mammografi kan hitta cancer som inte känns

Ju tidigare bröstcancer hittas, desto större är chansen att bli helt frisk. Därför får alla kvinnor i Sverige som är mellan 40 och 74 år en kallelse till mammografi ungefär vart annat år. Mammografi är en speciell röntgen för brösten. Med den kan man hitta bröstcancer som är för liten för att känna.

Ibland kommer cancern tillbaka

Återfall i bröstcancer kan komma i brösten eller någon annanstans i kroppen. Skelettet, lungorna och levern är ställen där bröstcancermetastaser vanligtvis hamnar. Ett återfall i bröstet, eller i lymfkörtlarna i armhålan, opereras bort. Sitter cancern någon annanstans kan medicinska behandlingar som cytostatika, antikroppar och antihormonell behandling bromsa och lindra sjukdomen. En person som haft bröstcancer kontrolleras i 5-10 år med mammografi, för att kunna hitta återfall i bröstet tidigt. Andra röntgenundersökningar görs bara om man har några särskilda besvär.

Extra kontroller vid ärftlig bröstcancer

En liten del av de som får bröstcancer har en ärftlig form. Det är vanligare hos kvinnor som är yngre. Personer i en sådan släkt får gå på extra kontroller. Vissa ärftliga sorters bröstcancer kan också hänga ihop med cancer i äggstockarna.