Tillägg till operation

Adjuvant behandling ges som ett tillägg till en operation. Syftet är att minska risken för att cancersjukdomen ska komma tillbaka.
Adjuvant behandling får man när läkarna inte kan hitta några spår av cancer hos den som blivit opererad, men där statistiskt sett en del personer ändå får återfall.

Stadieindelning

För att försöka räkna ut hur stor risken är för ett återfall undersöks cancern på olika sätt tex med röntgenundersökningar innan operationen och i mikroskop efter operationen. Man undersöker bland annat hur cancern växte i kroppen och om cancer spridit sig till lymfkörtlar som man opererat bort.

Bestämda behandlingprotokoll

Den adjuvanta behandlingen ges enligt ett schema under en i förväg bestämd tid. Varje schema är speciellt för just den typen av cancer.
Eftersom cancern redan är bortopererad när behandlingen börjar, finns ofta ingen anledning att göra röntgenundersökningar under eller precis efter behandlingen.

Olika former av adjuvant behandling

Hormonell behandling, cytostatika, antikroppar immunterapi och strålbehandling är exempel på metoder som kan användas vid adjuvant behandling.
Ibland får man adjuvant behandling före en operation istället, då kallas det neoadjuvant behandling.