Vid de allra flesta cancersjukdomar är operation primärbehandling, d v s den behandling man ger först. Ibland vill man ge onkologisk behandling, oftast cellgiftsbehandling och/eller strålbehandling före en operation. En sådan behandling kallas för neoadjuvant.

Målet med neoadjuvant behandling är ofta att krympa tumören och samtidigt minska risken för återfall i cancersjukdomen.