Ibland går cancer inte att bota

De flesta som får cancer blir friska igen. Men ibland händer det att cancer inte går att bota. Personen som fått cancer kan då få behandling för att lindra och bromsa sjukdomen. Sådan behandling kallas onkologisk palliativ behandling.

Kronisk sjukdom

För många människor betyder begreppet palliativ vård detsamma som vård i livets slutskede. Men inom cancervården används uttrycket även för behandlingar som kan pågå i många år. Ibland säger man då att personen har en kronisk cancer.

Behandling med få biverkningar

Behandlingen ska göra att den som är sjuk mår så bra som möjligt. Därför ska behandlingen inte ge så mycket biverkningar. En del personer kan få cancerbehandling i perioder, sedan kan de vara utan behandling en tid.

Hormonell behandlingstrålbehandlingcytostatika, immunterapi, antikroppar och andra cancermediciner kan användas för onkologisk palliativ behandling.