Många tänker att palliativ vård bara betyder vård i livets slutskede. Men inom cancervården används ordet palliativ också när cancern inte går att bota, men läkarna ändå räknar med att personen med cancer kan leva i många år till. Ibland används begreppet ”kronisk cancer” i den situationen. Palliativ cancerbehandling kan vara att ge cytostatika för att bromsa sjukdomen och förlänga livet.

När cancermediciner inte längre hjälper kan palliativ vård innebära att man får hjälp mot smärtor eller oro, och allt annat man kan behöva för att må så bra som möjligt.

Palliativ vård kan exempelvis ges hemma hos den som är sjuk, på sjukhus eller hospice.