Hoppa till huvudinnehållet

Besvarat

Fråga

Hej! Jag är lärare och ska nu efter sommarlovet ta emot en 6:e klass. I den går två elever som har föräldrar som behandlas för elakartad cancer. Jag undrar hur man vill bli bemött i en sådan situation av sin lärare? Vill man att fröken skall visa att hon vet att föräldern är sjuk? Skall man vänta till eleven frågar/bryter ihop? Som skola vill man gärna var vanlig, så att något i livet är som förväntat när det är kaos i själen. Tar gärna emot tips om hur man som elev vill bli bemött.

Svar

Hej!

Vad fint att du som lärare tänker på att dina elever påverkas av att deras föräldrar drabbats av cancer och att du vill få tips på hur du kan bemöta dem i det!

Vi tänker att det är viktigt att barnen känner till att du vet att föräldern är sjuk. Detta för att du lättare ska kunna fråga eleverna hur de vill bli bemötta i detta och för att de ska känna att de lättare ska kunna komma till dig och berätta när något känns jobbigt.Om eleverna inte känner till att du vet, råder vi dig att prata med föräldrarna som i sin tur får berätta för sina barn att du vet. Kanske att du sedan kan träffa barn och förälder/föräldrar och höra hur just det barnet vill bil bemött i skolan. Tänk på att det kan variera över tid hur barnet vill bli bemött. Därav kan det vara bra att stämma av ibland, iallafall någon/ några gånger per termin, hur läget är nu.

Det kan vara väldigt olika hur eleverna mår i situationen även om båda två har en förälder med cancer. Det beror bland annat på vilken person de är, vilken mognad de uppnått, vilken relation de har till sin förälder och hur länge föräldern levt med sin sjukdom. Om föräldern levt med sjukdomen under en längre tid kan det hända att eleven inte tycker att det är så jobbigt, då detta blivit ett normaltillstånd i familjen. Oftast blir det jobbigast för alla i familjen när man fått ett nytt besked t ex vid diagnos eller efter en röntgen som inte gav det svar man önskat. I studier har man sett att det inte är hur allvarlig sjukdomen är som påverar hur barnen mår då en förälder är sjuk, utan hur familjen och omgivningen hanterar situationen. Öppen kommunikation i familjen är den viktigaste faktorn men också chans för barnet till kommunikation med andra i dess närhet, t ex kompisar och skolpersonal. Känner dina elever till varandras situtation? Det kan vara en stor styrka för dem att känna till varandras situation för att minska känslan av ensamhet. Vet de andra eleverna i klassen om att dessa elever har sjuka föräldrar? Det kan vara viktigt för att öka förståelsen för de nämnda eleverna om de ex plötsligt blir ledsna eller reagerar starkt mot något. Här kan du läsa om den kris som kan drabba personer som står nära någon som har cancer och att det är viktigt att man också tar hand om sig själv när någon i familjen blivit sjuk.

 

Vi råder dig också att tala om för barnen att vårt forum finns och att de kan skriva frågor till oss här. För att lättare kunna prata om cancer med alla barn i klassen råder vi dig att göra som många andra lärare som har barn i sina klasser med sjuka föräldrar: se vår tecknade kortfilm Vad är egentligen cancer? och filmen Så funkar cancer ( Så funkar cellen, Så funkar cancer och Så funkar behandling) med Eva Funck. 

På vår webbsida finns mer information till dig och andra som vill stötta unga närstående.

Hör gärna av dig igen! Du kan också nå oss på kontakt@naracancer.se

 

Vänliga hälsningar

Nära Cancer