Testikelcancer drabbar knappt 300 män per år, vanligtvis i åldrarna mellan 20 och 40. Testikelcancer kallas även testiscancer. Känner man en knöl eller svullnad i testikeln ska man söka läkare. Om läkaren misstänker cancer gör man en ultraljudsundersökning för att kunna se knölen.

Cancern opereras bort

Cancerbehandlingen startar med att hela den sjuka testikeln opereras bort. Läkaren tar ibland ett prov från den andra testikeln, eftersom det finns en liten risk för förstadium till cancer även där. Om man vill får man innan operationen lämna spermier till förvaring, för att öka chanserna att kunna få barn senare.

Utredning med blodprover och röntgen

Med hjälp av skiktröntgen och blodprover tar läkarna reda på om cancern har spridit sig i kroppen. Undersökningarna kan behöva upprepas under en observationsperiod efter operationen.

Den bortopererade cancern undersöks i mikroskop. Då ser man från vilka celler cancern startade och olika faktorer som påverkar risken för återfall. När man fått information från alla undersökningar bestämmer man om det behövs någon mer behandling. Även om all cancer är borta kan det behövas tilläggsbehandling (så kallad adjuvant behandling) med cytostatika eller strålbehandling för att minska risken för återfall.

Testikelcancer kan behandlas med cellgifter

Nästan alla som drabbas av testikelcancer blir friska igen. Metastaser av testikelcancer behandlas med cellgifter – cytostatika – och ibland är det nödvändigt med strålning eller en operation. Efter behandling av testikelcancer kontrolleras personen regelbundet med blodprover och röntgen under en tioårsperiod. Om sjukdomen kommer tillbaka gör den det oftast under de första två åren efter behandlingen.