Det kan vara bra att berätta för din lärare eller chef om situationen, så att de har förståelse för att du kanske inte kan prestera på samma sätt som du gjort innan.

Om du går i grundskolan

Om du går i grundskolan har du skolplikt, vilket innebär att du enligt lag är skyldig att delta i skolundervisningen. Om du mår dåligt över att din förälder eller ditt syskon är sjuk och inte orkar med samma studietakt som förut, behöver du prata med din lärare, skolkurator eller skolsköterska om hur du mår. Tillsammans kan ni lägga upp en studieplan som ni tror att du kan klara av, trots att du just nu har det svårt.

Om du går på gymnasiet

Även om du inte har skolplikt på gymnasiet kan det vara bra att informera lärarna eller någon i elevhälsoteamet på din skola om någon i din familj har fått cancer. Ni kan tillsammans lägga upp en studieplan som du kan orka följa, även om du mår dåligt och kanske befinner dig i kris. Om du uteblir från flera lektioner utan att läraren vet skälet, kan du förlora ditt studiebidrag eftersom skolan har en skyldighet att rapportera om skolk till CSN (Centrala studiestödsnämnden). Det är därför även ur den synvinkeln viktigt att du berättar om din situation för personal på skolan.

Om du arbetar eller är arbetssökande

Om du arbetar och en närstående blir allvarligt sjuk får du ta semester om du vill följa med på sjukvårdsbesök eller vara hemma med hen. Om den närstående blir så svårt sjuk att det finns en fara för hans eller hennes liv, kan hen ansöka hos Försäkringskassan om närståendepenning. Den läkare som är ansvarig ska i så fall skriva ett utlåtande till Försäkringskassan. Utlåtandet ligger sedan till grund för Försäkringskassans beslut om den som är sjuk beviljas närståendepenning eller inte.

Om Försäkringskassan säger ja till närståendepenning får den som är sjuk 100 dagar där närståendepenning kan betalas ut till den som vill stötta den sjuka. Man kan inte vara flera personer som samtidigt får närstående penning för att stötta en person. Om ni är flera personer som vill vara tillsammans med den som är sjuk, kan ni dela upp dagarna mellan er. Du kan få hel, halv eller en fjärdedels ersättning beroende på hur stor del av dagen du avstår från att arbeta. Om ni exempelvis tar närståendepenning halva dagar räcker dagarna dubbelt så länge.

Ersättningen blir knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Du har inte automatiskt en SGI bara för att du arbetar eller har arbetat. Kolla med Försäkringskassan vad som gäller för just dig. Om du inte har en SGI har du tyvärr inte rätt till närståendepenning.

Om du får studiemedel från CSN

Om du studerar och får studiemedel kräver CSN (Centrala studiestödsnämnden) att du ska uppnå vissa studieresultat för att ha rätt att söka nytt studiemedel för kommande terminer. Om du missat tentor eller obligatoriska moment kan du få avslag när du ansöker om fortsatta studiemedel.

Om du inte uppnått de studieresultat som CSN kräver på grund av att du haft svårt att koncentrera dig på skolarbetet för att en närstående är svårt sjuk, kan du hävda i ett brev till CSN att du har ”särskilda skäl”. Enligt CSN:s regler måste du kunna visa ett tydligt samband mellan dina bristande studieresultat och det som du anser är skälet till att det inte gått så bra. Du måste också kunna visa ett intyg från din närståendes läkare, så CSN kan se att hen har varit mycket sjuk under den aktuella perioden.

Om du får studiemedel från CSN och någon i din familj blir så allvarligt sjuk att det finns en fara för hens liv, kan du anmäla till CSN att du är hemma för ”vård av närstående”. De 30 första dagarna som du är hemma räknas som karensdagar, det vill säga att de dagarna räknas in i det lån som du kommer få betala tillbaka då du studerat färdigt. Från den 31:a dagen kan du vara hemma med din anhöriga och få fortsatt studiemedel, men dessa pengar räknas inte in i det lån du kommer att behöva betala tillbaka. Du har rätt att få studiemedel under högst 20 veckor per år under tiden du vårdar en svårt sjuk närstående. Den tid du varit frånvarande för vård av närstående räknas bort från den totala tiden med studiemedel när CSN bestämmer vilket studieresultat du måste ha klarat för att få nya studiemedel. Kontakta CSN för att få höra vad som gäller för just dig!