Tjocktarmscancer blöder ofta. Om det blöder i tjocktarmen kan avföringen bli svart. Blodbristen kan göra personen mycket trött. Ett annat, mer ovanligt tecken på tjocktarmscancer kan vara långvariga smärtor i magen.

Cancer i tjocktarmen kan även orsaka diarré eller förstoppning. Den kan också göra att man bajsar oftare eller mer sällan. Ibland ger carnern i tarmen inga tydliga syptom vilket gör att det tar lång tid innan det upptäcks. Ibland upptäcks sjukdomen för att man får tarmvred när cancern sitter i vägen för tarmens rörelser. Tarmvred gör väldigt ont och man måste opereras akut. 

Insidan av tarmen undersöks med koloskop

Med ett koloskop – en slang med en liten kamera längst fram – som förs in genom ändtarmen, kan läkaren undersöka tjocktarmen från insidan och ta prover från områden där man misstänker cancer. Med hjälp av skiktröntgen undersöker man om cancern spridit sig till andra delar av kroppen. Ibland vänder man på det och börjar undersökningen med att tjocktarmen undersöks med skiktröntgen (CT-kolon) istället för med koloskop. Om det behövs tas vävnadsprov gör man det vid ett annat tillfälle med koloskop.

Cancern opereras bort

Den viktigaste behandlingen är att operera bort cancern. Kirurgen tar bort den sjuka delen av tarmen, tillsammans med de lymfkörtlar och blodkärl som hör till den tarmdelen. Det kan bli en ganska lång bit av tarmen som tas bort för att man ska vara säker på att få bort all cancer. Under operationen tittar kirurgen också noga i buken och känner efter att det inte finns någon mer cancer. Oftast kan kirurgen sedan sy ihop tarmen igen, med två friska ändar mot varandra, men ibland behövs en stomi. Stomi innebär att tarmen förs ut genom ett hål på magen, där man sätter en påse som samlar upp tarminnehållet. En stomi kan behövas under en kort period eller för hela livet.

Behandling med cellgifter kan minska risken för återfall

För att minska risken för återfall efter en operation kan det behövas cytostatikabehandling, även fast all synlig cancer är borta. Genom att undersöka i mikroskop om cancern spridit sig till de borttagna lymfkörtlarna eller växer nära blodkärl bedömer läkarna om det behövs cytostatikabehandlingar efter operationen.

Vid återfall behövs mer behandling

Om tjocktarmscancer sprider sig, är det oftast till levern eller till lungorna. De nya cancertumörerna kallas då metastaser. Om det finns enstaka metastaser försöker läkarna operera bort dem. Ofta får man cytostatikabehandling innan en sådan operation, men inte alltid. Om cancern har spridit sig i kroppen och inte går att operera bort kan cytostatikabehandling och andra cancermediciner bromsa och lindra sjukdomen.