Oftast ansamlas lymfomcellerna i lymfknutor eller som de också kallas lymfkörtlar i kroppen. Det vanligaste symtomet som man märker själv är att en eller flera knölar som ökar i storlek. Lymfomcellerna kan även samlas i andra organ eller djupt inne i kroppen där man inte kan känna dem. För att ta reda på varför man har en knöl så måste man ta en bit av den, en så kallad biopsi, och undersöka den med mikroskop. För att bestämma behandling behöver man även ta reda på hur utbredd sjukdomen är i kroppen. Det gör man oftast med skiktröntgen eller PET-undersökning och ibland även med ett prov från skelettet, ett benmärgsprov.

Grupperingar av olika lymfomsorter

De olika lymfomsorterna kan delas in i olika grupper beroende på sina egenskaper.

Aggressiva lymfom är i allmänhet snabbväxande och ger ofta påverkan på hela kroppen. De kan ofta botas med medicinsk cancerbehandling (tex cytostatika och antikroppar). Behandlingarna brukar ges vid regelbundna tillfällen med 2 till 3 veckors mellanrum och ges under 3-5 månader. Behandlingen är oftast tuff och innebär att man blir trött och infektionskänslig. De flesta tappar håret under behandlingstiden. Den vanligaste lymfomtypen i den aggressiva gruppen kallas Diffust Storcelligt B-cellslymfom.

Indolenta lymfom är oftast stillsamma. Om sjukdomen bara finns inom ett begränsat område i kroppen så kan man ge strålbehandling under 2,5 veckor och bota sjukdomen. Om sjukdomen är mer utspridd i kroppen så kan den inte botas. Många personer lever länge med sin sjukdom och man ska bara ge behandling om sjukdomen tillväxer eller ger symtom, antingen för att de förstorade lymfknutorna klämmer på strukturer i kroppen eller andra organ eller genom att man får en allmän påverkan, ofta i form av trötthet, feber, viktnedgång eller kraftiga svettningar (oftast på natten). Några vanliga indolenta lymfomtyper är Follikulärt lymfom, Marginalzonslymfom och Lymfoplasmocytiskt lymfom.

Andra typer av lymfom

Det finns några lymfomtyper som inte passar in så bra i ovanstående indelning. En av dem är Hodgkins lymfom som är den vanligaste lymfomtypen bland de som är yngre än 40 år. Den har god prognos och kan oftast botas med cytostatika och ibland med tillägg av strålbehandling.

Det finns många typer av lymfom och för att veta hur en patient bör behandlas så behöver man veta vilken sort det är och hur utbredd den är. De flesta kan ha nytta av någon behandling eller uppföljning.