Ändtarmscancer kan ge smärtor när man går på toaletten, men ibland gör det ont hela tiden. Om det blöder från cancertumören i tarmen kan man få blodbrist och bli väldigt trött. Ibland upptäcks sjukdomen för att man får tarmvred. Cancern har då blivit ett hinder för att avöringen ska kunna passera genom tarmen. Tarmvred gör väldigt ont och man måste opereras akut.

Undersökning med hjälp av koloskop och magnetkamera

Med ett koloskop och/eller ett proktoskop (en slang med en kamera) som förs in genom ändtarmen, kan läkaren undersöka tarmen från insidan och ta prover från områden där man misstänker cancer. Hittar man en cancer i ändtarmen undersöker läkarna även tjocktarmen så att det inte finns någon mer cancer där. Som en del i utredningen vid ändtarmscancer görs en magnetkameraundersökning och med hjälp av skiktröntgen undersöker man om cancern spridit sig.

Ändtarmscancer förbehandlas ibland med strålning

Innan kirurgen opererar bort ändtarmscancer ges ibland strålbehandling. Strålbehandlingen minskar risken för återfall senare. Om det verkar som att cancern växer på ett sådant sätt att det blir svårt att få bort allt vid operationen, kan man börja behandlingen med både strålning och cytostatika för att få cancern att krympa. Cytostatika och cellgifter är samma sak. Med hjälp av magnetkameraundersökningen gör läkarna en bedömning av hur mycket behandling som behövs före operationen.


Stomi kan behövas för att tarmen ska fungera bra

Under operationen tar kirurgen bort den sjuka delen av ändtarmen tillsammans med de lymfkörtlar och blodkärl som hör till. Sedan sys de två friska ändarna på tarmen ihop. Ibland måste så mycket av tarmen opereras bort att slutarmuskeln vid ändtarmen inte kommer att fungera bra. Fungerar slutarmuskeln dåligt kan man inte styra när man ska bajsa. Då får man istället en stomi. Stomi innebär att tarmen förs ut genom ett hål på magen, där man sätter en påse som samlar upp tarminnehållet.

En sådan permanent stomi behåller man hela livet. Om cancern är stor och gör att man har svårt att gå på toaletten händer det att man opererar upp en stomi innan strålbehandlingen börjar, och efter behandlingarna kan tarmen sys ihop igen. Det kallas för avlastande stomi.

Cytostatikabehandling kan ges efter operation eller vid återfall

Efter operationen undersöks cancern i mikroskop för att se om den växt in i de borttagna lymfkörtlarna eller växer nära blodkärl, lymfkärl eller nerver. Beroende på hur den som haft cancern mår och hur cancern växte kan man behöva cytostatika för att minska risken för återfall, adjuvant behandling.
Om ändtarmscancer kommer tillbaka kan det vara i bäckenet, där cancern satt från början. Ändtarmscancer kan också sprida sig till levern eller i lungorna och ibland också till andra organ i kroppen. Det kallas metastaser. Ibland kan metastaserna opereras bort. Ofta får man cytostatikabehandling innan en sådan operation, men inte alltid. Om det inte går att operera bort metastaserna kan cytostatika och andra cancermediciner bromsa och lindra sjukdomen.