En del kan inte bli opererade, till exempel på grund av att man är för sjuk för att orka med en operation, eller för att cancern har spridit sig och man inte kan förbättra sjukdomen med hjälp av kirurgi. Det finns även cancer som behandlas utan kirurgi. 

Vad finns det för olika typer av operationer av cancer?

Diagnostisk operation

För att kunna avgöra om man har cancer, samt vilken typ av cancer man har drabbats av så behöver man ofta genomföra en biopsi. En biopsi är när man opererar bort en liten del tumörvävnad för att kunna titta på cellerna i mikroskop (detta görs av en patolog-doktor) och på så sätt kan man bedöma vilken diagnos det rör sig om, om det är en godartad (dvs inte cancer) eller elakartad (dvs cancer) tumör och hur man bäst kan behandla den. Ibland tar man biopsiprovet i lokalbedövning med hjälp av en lite tjockare nål och ibland behöver man sövas och göra en större operation beroende på var i kroppen tumören sitter.

Botande operation

  • En botande/kurativ operation gör man för att försöka ta bort och bota cancern. Den innebär ett större ingrepp än en biopsi och man behöver oftast vara sövd. Ibland behöver man kombinera kurativ operation med strålning eller cellgifter före eller efter operationen. Vid somliga tillfällen finns det faktorer som gör att man inte kan bota cancern med hjälp av kirurgi.
  • Ibland kan man inte operera bort hela tumören, till exempel för att den sitter på ett ställe som är svårt att operera. Då kan man istället operera bort en del av tumören och efterbehandla tumören med cellgifter och/eller strålning, det kallas tumörreducerande kirurgi.

Lindrande operation

  • En lindrande operation gör man för att minska symtomen från cancern och för att må bättre. Man brukar kalla det för palliativ kirurgi när målet inte är att bota. Detta används exempelvis för att minska storleken på en tumör som trycker på en nerv och ger smärta eller en tumör som vuxit sig så stor att den trycker på tarmarna så att maten inte kan passera eller på luftvägarna så att det är svårt att andas.

Återställande operation

  • Cancerbehandlingen kan orsaka förändringar som påverkar hur kroppen ser ut och fungerar. Rekonstruktiv eller återställande kirurgi kan göra att man återställer utseendet eller funktionen. Till exempel kan man göra bröstrekonstruktion efter bröstcancer eller få behandling med plastikkirurgi av ansiktet efter huvud-halscancer.

Förebyggande operation

  • En förebyggande (eller preventiv) operation görs för att minska risken att få cancer. Till exempel kan man operera bort brösten om man har en genetisk mutation som innebär en högre risk för bröstcancer, eller så kan man ta bort polyper som upptäcks vid en tarmundersökning/koloskopi.

Olika operationstekniker:

Kirurgen som ska operera bestämmer operationsteknik baserat på var i kroppen tumören sitter samt hur den växer. Idag använder kirurgerna tekniker som lämnar så liten åverkan på kroppen som möjligt och nya operationstekniker utvecklas ständigt.

Öppen operation

  • En typ av operation där man öppnar ett större hål i huden till exempel i buken. Denna teknik behöver man använda sig av om det är svårt att komma åt tumören.

Titthålsoperation

  • Vid titthålsoperation gör kirurgen ett par små hål i huden och opererar med hjälp av en kamera och olika verktyg. Detta gör man för att såren läker snabbare när de är små och för att det är mindre risk för komplikationer. 

Robotkirurgi

  • En typ av titthålsoperation där man styr verktygen med hjälp av en robot. Ibland innebär det mindre komplikationer och färre biverkningar för patienten.

Endoskopi

  • Endoskopi är en teknik där man går in via en kroppsöppning, tex näsan, munnen, tarmen eller urinvägarna med hjälp av ett böjligt rör med en kamera. Man kan även föra in verktyg genom röret och på så sätt operera bort tumörer eller ta biopsier. Vanliga exempel är koloskopi, gastroskopi eller bronkoskopi.