Kurativ behandling kan också kallas botande behandling. Det här är behandling som man får för att bli frisk från cancer. Begreppet används mest för behandlingar med cytostatika, antikroppar och strålbehandling, även om operationer oftast också har ett kurativt syfte.

Exempel på kurativ behandling kan vara cytostatikabehandling vid akut leukemi, eller strålbehandling mot cancer i svalget.

Behandlingen följer protokoll

Behandlingarna brukar följa protokoll som är specifika för den aktuella cancerformen. Ibland kan läkarna planera hela behandlingen på en gång. Vissa gånger kan man få behandling under en tid, sedan måste läkarna kontrollera om det hjälpt innan man kan gå vidare och planera nästa steg i behandlingen. Exempel på sådana kontroller är skiktröntgen, blodprov och läkarundersökning.

Kan ge mycket biverkningar

Eftersom målet med behandlingen är att den som är sjuk ska bli frisk igen används även behandlingar som kan ge mycket biverkningar. Det innebär att man kan må väldigt dåligt av själva behandlingen.