Göteborg


Julia Fohlin, syskonstödjare sedan 2018 vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg

 

Mejla Julia

 

Joachim Bång (föräldraledig), syskonstödjare sedan 2016 vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg

 

Linköping

 

Carina Karlsson, syskonstödjare sedan 2011 vid Universitetssjukhuset i Linköping

 

Mejla Carina

 

Uppsala

Gustav Westerholm, syskonstödjare sedan 2013 vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

 

Mejla Gustav

 

Stockholm

Katarina Johansson, syskonstödjare sedan 2018 vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna

 

Mejla Katarina

 

Maria Larsson (föräldraledig), syskonstödjare sedan 2016 vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna

 

Kerstin Ivéus, syskonstödjare på Lilla Erstagården sedan 2013.

 

Mejla Kerstin

 

Sara Löfström, syskonstödjare på Lilla Erstagården sedan 2018.

 

Mejla Sara

 

Lund

Petra Svensson, syskonstödjare sedan 1999 vid Barn- och ungdomssjukhuset i Lund

Mejla Petra

 

Umeå

David Erebo-Olofsson, syskonstödjare sedan 2018 vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå

 

Mejla David