Cancer är många olika sjukdomar

Cancer är ett samlingsnamn på sjukdomar som beror på att celler delar sig för mycket och inte lyder kroppens signaler. Felen sitter i cellens arvsmassa, DNA.

Cancer blir vanligare ju äldre man är, eftersom felen i arvsmassan hinner samla på sig under livet. Men även barn kan få cancer.

Cancerceller är som vanliga celler på det sättet att de inte kan överleva i någon annans kropp, så cancer smittar inte.

De olika cancersjukdomarna får sitt namn utifrån vilka celler som blev sjuka. Ibland hör man vilken kroppsdel det handlar om, till exempel lungcancer eller bröstcancer. Andra cancerformer talar om vilken celltyp som är drabbad, men inte var cancern sitter, till exempel malignt melanom som kommer från hudens pigmentceller.