Det går inte att ange en speciell orsak till att cancer bildas. Cancer är följden av en rad mutationer – förändringar i cellens DNA – som tillsammans gör cellen sjuk. Man kan se det som en olycka inne i cellerna.

De flesta av förändringarna är helt enkelt en följd av vårt naturliga åldrande, men ibland sker de allvarliga förändringarna så tidigt att även barn eller unga får cancer.

Det finns olika saker som kan bidra till att cellerna antingen skadas eller skyddas lite extra. Ingen av dem leder ensam till cancer och inget kan heller skydda en helt från att bli sjuk. Men om du vill leva hälsosamt och samtidigt försöka minska riskerna för att få cancer i framtiden, så finns det några goda råd att följa.

Rök inte

Om du vill göra en enda förändring i ditt liv för bättre hälsa, så är det att sluta röka. Eller helst att aldrig börja. Rökning är en riskfaktor för nästan alla sorters cancer, och även för lungsjukdomar och hjärtinfarkt.

Ät frukt och grönsaker

Frukt och grönsaker innehåller vitaminer och antioxidanter som håller cellerna friskare. Fibrer gör att tarmarna arbetar bra, vilket troligen också ger ett skydd mot cancer. Att äta sunt och undvika kraftig övervikt kan också minska risken för cancer.

Motionera

Att röra på sig varje dag gör dig friskare nu och kan minska risken för cancer när du blir äldre.

Var försiktig med solen

Solen är livsviktig för oss människor. Men för mycket sol direkt på huden kan ge skador. De skadorna kan öka risken för cancer i huden när man blir äldre. Undvik att bränna dig: sola med måtta och använd solskydd!

Gynekologisk cellprovstagning

Från 23 års ålder kallas alla kvinnor i Sverige regelbundet till gynekologisk cellprovstagning. Det är ett test som kan upptäcka cancer i livmoderhalsen. Testet kan också upptäcka cellförändringar som kan leda till cancer om de fortsätter förändras. Därför tar man bort förändrade celler, om man hittar sådana.

Vaccination mot HPV

Cellförändringar på livmoderhalsen orsakas ofta av ett virus som heter humant papillomvirus (HPV). Det finns vaccin mot HPV. Genom att vaccinera sig mot viruset minskar risken betydligt för att få cancer i livmoderhalsen. Alla flickor i årskurs 5 eller 6 erbjuds att få vaccinet hos skolsköterskan. De som inte fått vaccin i skolan kan få vaccination på sin vårdcentral eller ungdomsmottagning. Eftersom HPV-virus även kan orsaka huvudhalscancer och peniscancer erbjuds sedan hösten 2020 även pojkar vaccination mot HPV.

Stora studier har visat att vaccineringen är säker och inte ger allvarliga biverkningar. Det är viktigt att påpeka det eftersom det förekommer felaktig information om HPV-vaccinering.

Det finns flera sorters HPV-virus, men bara några av dem kan ge upphov till cancer. Det är mycket vanligt att ha HPV virus. Det är viktigt att känna till att de sorter som kan leda till cancer oftast inte gör det. Men eftersom det inte går att säga hos vem viruset kommer leda till cancer bör alla barn vaccineras. HPV kan vara inblandat vid andra cancerformer också.