Hoppa till huvudinnehållet

Besvarat

Fråga

hur kan jag som sköterska kommer och förklara till Linda att hon har cancer och vilka krisreaktioner kommer hon och hennes man att gå?

Svar

Hej!

 

Hur en person får sitt cancerbesked ser förmodligen väldigt olika ut på olika sjukhus och kliniker runt om i landet. Beskedet om en cancerdiagnos ska ju i första hand lämnas av en läkare. I vissa fall kan sjuksköterskan medverka vid detta samtal och då kan hennes/hans roll vara att försöka observera om patienten verkar kunna ta till sig informationen på ett adekvat sätt. Kanske kommer frågorna först några dagar senare när informationen sjunkit in. Då är det en fördel om sjuksköterskan vet vad som sades på samtalet och kan upprepa eller förtydliga viss information.

 

Om sjuksköterskan inte har möjlighet att medverka vid diagnosbeskedet får hon/han försöka lyssna in och stämma av med patienten och dennes närstående om och isåfall vad hon/han kan hjälpa till med. I många fall handlar det om att finnas nära, lyssna, stötta och förklara hur behandling o.s.v. brukar gå till. Ta gärna hjälp av en kurator om behov finnes och hänvisa tillbaka till läkaren om någonting är oklart.

 

När det gäller kris och sorg reagerar alla olika och det beror till stor del på var man själv befinner sig i livet. Är man ung och har små barn kan krisen och sorgen handla mest om hur det ska gå för barnen om man inte överlever sin cancersjukdom. Allt man själv kommer gå miste om när barnen växer upp.

Viktigt att komma ihåg är att idag blir många faktiskt friska från sin cancersjukdom.

 

Du kan läsa mer om kris och sorg under rubrikerna Leva nära cancer och Hopp och sorg. Där finns även filmer och länkar till andra sidor som berör ämnet.

 

Vänliga hälsningar

 

Nära Cancer 2016-09-29