Hoppa till huvudinnehållet

Besvarat

Fråga

Hur ska hantering av utsöndringar såsom blodspill, urin, kräkningar och avföringar hos patienter som är under aktiv cytostatikabehandling? När ska munskydd användas?

Svar

Hej! 

Du kan fortsätta att umgås med din närstående precis som vanligt. När din närstående har fått cytostatika utsöndrar hen (genom kroppsvätskor) cytostatika i fem dagar från sista tabletten/infusionen. Det finns lite riktlinjer i hur man ska hantera cytostatikaavfall och patienten ska ha fått patientinformation om utsöndring. Ett tips tex är att den som fått cytostatika ska stänga toalettlocket och sedan spola två gånger. Om hen själv kan hantera urin, avföring, kräkningar, upphostningar med mera så kan hen själv spola ner utsöndringarna i toaletten och åter igen spola två gånger eller lägga avfallet i skyddspåsar. Om personen inte är i skick att hantera avfallet själv rekommenderas att använda handskar. Personen kan få med boxar att lägga avfallet i där hen fått behandling. Som gravid rekommenderas du att inte ta hand om cytostaikaavfall. När det gäller sexuella relationer rekommenderar vi att inte ha sexuellt umgänge utan kondom under dessa fem dagar. Vid hormonbehandling behöver du ej tänka på något. 

Munskydd/visir kan användas vid befogad risk för stänk men detta använda inte i den vardagliga omvårdnaden. 

Här kan du läsa mer om cytostatikaavfall. 

Med vänliga hälsningar

Nära Cancer