Hoppa till huvudinnehållet

Besvarat

Fråga

Hej min kompis fick äggstockscancer stadium 4 för 2 år sedan nu får hon palliativ cellgift men cancern kommer tillbaka hela tiden efter 4 -6 månader . Hur kan det bli så?

Svar

Hej, och tack för din fråga!

Kortfattat kan man säga att om man drabbas av en äggstockscancer som inte går att operera bort ger man istället bromsande cancerbehandling. Den ges så länge den har effekt och så länge biverkningarna inte är för besvärande. Efter en viss tidsperiod, vanligen kring 4-6 månader (ibland längre eller kortare), behöver kroppen vila från behandlingen. Man har då behandlingspaus. När man inte ger behandling kommer cancer så småningom tillväxa igen, och man får då starta upp den bromsande behandlingen igen.

 

Här nedanför finns ett lite längre svar som förklarar lite utförligare: 

När man drabbas av en cancersjukdom finns det nästan alltid en viss risk för att sjukdomen kommer tillbaka. Hur stor den risken är beror på ett flertal faktorer, en av dem är förstås vilken typ av cancer det handlade om från början. Generellt beror återfall på att det efter operation och eventuell efterbehandling ändå finns cancerceller kvar i kroppen. När det handlar om enskilda celler går det inte i nuläget att upptäcka sådana på röntgen eller via blodprov. Cancercellerna kan finnas kvar där tumören satt från början eller så har de spridit sig i kroppen och ger då vid återfall upphov till metastaser (dottertumörer) på andra ställen. Vid äggstockscancer är vanliga platser för metastaser bukhinnan, lever, lymfkörtlar och lungor.

När man får ett återfall i en cancersjukdom görs alltid en ny bedömning av om sjukdom går att bota med operation och/eller cancermediciner. Om så inte är fallet försöker man istället bromsa sjukdom genom så kallad palliativ tumörbehandling med cytostatika (cellgift) eller andra mediciner. Tyvärr hjälper sådan behandling bara en viss tid. Det beror på att cancerceller delar sig onormalt fort och ständigt muterar, vilket innebär egenskaperna hos cancercellerna förändras. Efter en viss tid blir cancern okänslig (resistent) för den behandling man ger. Man försöker då byta till en annan sorts behandling med hopp om bromsande effekt ytterligare en tid. Hur lång den tiden är går inte på förhand att säga.

Vänliga hälsningar, 

Nära Cancer