Hoppa till huvudinnehållet

Besvarat

Fråga

Hej min pappa fick diagnosen elakartad obotlig hjärntumör grad 4 i vintras och han fick häromdagen åka in till sjukhuset igen efter ett krampanfall och mår nu bättre igen. Men jag har en fråga då min syster hade pratat med en läkare häromdagen och frågat vad som händer om han skulle få ett hjärtstopp ex och fick då svaret att man inte kommer att försöka återuppliva honom??? Är de sant? Får man göra så? Han är ju fortfarande så pass "pigg"... Det kändes jättetufft att höra detta och vi alla (ja min syster och mamma) blev väldigt bekymrade... Jag förstår ju att när pappa kommer till den punkten att han blir riktigt dålig och ett ev hjärtstopp skulle ske att man då anser att det är försent och kanske skadar mer än gör nytta.. Men kan man verkligen låta bli att försöka rädda honom oavsett hans tillstånd/skede i sjukdomen? Om han som nu ändå mår "bra" dvs??

Svar

Hej!

Jag förstår att ni befinner er i en väldigt svår situation. Jag kan inte svara kring din pappas fall men kan berätta generellt kring hjärtstopp och det vi kallar HLR-beslut, dvs beslut om hjärt-lungräddning bör utföras vid ett eventuellt hjärtstopp.

Av de som får hjärtstopp utanför sjukhus överlever enbart ca 1/10. Vid hjärtstopp på sjukhus överlever knappt 1/3 med högre chans för de som får ett så kallat bevittnat hjärtstopp dvs man ligger inlagd med pågående hjärtsjukdom med kontinuerlig övervakning av hjärtrytmen. Av de som överlever får majoriteten en acceptabel livskvalitet men risk finns för bestående funktionsnedsättningar pga bla hjärnskada av hjärtstoppet. Cancer, blodförgiftning, nedsatt njurfunktion och nedsatt hjärtfunktion är några exempel på tillstånd hos patienten som är förknippade med en sämre prognos vid hjärtstopp. Ett hjärtstopp innebär ju att hjärtat slutar att slå med upphävd cirkulationen till kroppen inklusive hjärnan liksom upphävd andning med syrebrist i kroppen som följd. Risken för skada av hjärtstoppet hänger ihop med hur länge hjärtstoppet pågår dvs tid till återkomst av normal andning och cirkulation. Har du redan en skada i hjärnan såsom tex hjärntumör innebär det ytterligare försämring av chansen till god funktionsnivå efter hjärtstopp. I vissa fall kan HLR därför leda till att patienten överlever till ett liv med extremt låg livskvalitet eller till att patienten dör på ett sätt som varken han/hon eller närstående hade önskat.

Ett ställningstagande till att avstå från HLR innebär att ansvarig läkare på förhand bestämmer att HLR inte ska göras i händelse av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Detta beslut ska alltid grundas på en individuell bedömning av varje patient, dvs att läkaren väger samman relevanta faktorer såsom aktuellt hälsotillstånd, prognos, risk i förhållande till nytta, patientens inställning till HLR och patientens egen värdering av sin livskvalitet. Ett beslut att avstå från HLR tas i de fall där patienten inte vill ha behandling med HLR vid eventuellt hjärtstopp, om läkaren bedömer att HLR inte kommer att återställa spontan cirkulation och andningsfunktion eller att HLR inte är till gagn för patienten, även om det finns en viss möjlighet att patienten skulle kunna återfå spontan cirkulation och andningsfunktion. Läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har ingen skyldighet att tillmötesgå önskemål från patienter eller närstående om att utföra HLR när det bedöms som utsiktslöst att behandlingen skulle kunna återställa spontan cirkulation och andningsfunktion.

Att komma ihåg är också att risken för hjärtstopp är låg när man trots cancersjukdom mår ”bra”. Det är ju självklart svårt att få detta besked och det kan ofta väcka tankar kring döden. Då detta oroar er skulle jag råda er att diskutera med ansvarig läkare hur ni har uppfattat denna diskussion och komma med era tankar och farhågor kring hjärtstopp. Ansvarig läkare är ju mer insatt i din pappas situation.

Vänliga hälsningar

Nära Cancer