Hoppa till huvudinnehållet

Besvarat

Fråga

Varför behöver man blodtransfusion vid cancer?

Svar

Hej!

När man genomgår cytostatikabehandling kan blodvärdet (Hb) sjunka som en följd av behandlingen. Det blir en så kallad benmärgshämning, det vill säga att kroppen inte hinner bilda nya röda blodkroppar i den takt som de bryts ned (pga cytostatikabehandlingen). Det kan även ske vid strålbehandling, dock endast om strålningen omfattar skelettområden kring benmärgen. 

Med vänliga hälsningar

Nära Cancer