Av 60 000 nya cancerfall per år i Sverige är ungefär 1 000 huvud-halscancer. De flesta kan bli botade, men det varierar mycket mellan de olika cancerformerna. De flesta som drabbas är över 65 år gamla.

De här cancerformerna hör till huvud-halscancer:

• Läppcancer
• Näs- och bihålecancer
• Tung- och tungbascancer
• Strupcancer
• Spottkörtelcancer
• med fler...

Sprider sig sällan

Det är vanligt att huvud-halscancer sprider sig till lymfkörtlar på halsen. Det är mer ovanligt att cancern sprids till resten av kroppen, men det kan förekomma.

Rökning ökar risken

Precis som med andra cancerformer vet man inte exakt varför någon får huvud-halscancer. Risken att drabbas ökar om man röker eller dricker mycket alkohol. En annan risk för vissa typer av huvud-halscancer kan vara HPV-virus. För att minska risken för livmoderhalscancer vaccineras flickor idag mot HPV. Det minskar alltså även risken för huvud-halscancer. Från och med hösten 2020, kommer därför även pojkar att erbjudas vaccination mot HPV. Hos män minskar det även risken för peniscancer.

Knöl på halsen

Vanliga tecken på huvud-halscancer är en knöl på halsen, som inte beror på förkylning eller annan infektion. Sår på läpparna eller i munnen som inte läker eller långvarig heshet är andra symptom som kan bero på huvud-halscancer.

Vävnadsprov för att se cancertyp

Man måste alltid ta ett vävnadsprov, en biopsi, för att se om en knöl är cancer och vilken sorts cancer det är. Skiktröntgen, datortomografi, görs nästan alltid och ibland även andra röntgenundersökningar, som magnetkamera, ultraljud eller PET-röntgen.

Strålbehandling

Strålbehandling är den vanligaste behandlingen vid huvud-halscancer. Behandlingen ges oftast varje vardag under 6-7 veckor. För att strålningen ska hamna på samma ställe varje dag måste man ha en särskild ansiktsmask under behandlingen. Varje behandling tar 10-20 minuter.

_DSC0206.jpg

Strålbehandlingen känns inte, men efter 2-3 veckors behandling får de flesta ont i svalget, saliven kan bli seg och smaksinnet påverkas.

Det här gäller strålbehandling som ges med en så kallad accelerator. Strålbehandling kan också ges med hjälp av plastslangar som opereras in i och runt cancertumören. Det kallas brachyterapi. Brachyterapi ges dygnet runt i några dygn.

Operation kan bota

Ibland är operation den bästa behandlingen. Det kan vara små operationer som går snabbt och utan så mycket besvär. Men det kan också vara mycket omfattande operationer som kräver lång tid för återhämtning. Operationerna görs av öron-näsa-hals-kirurger. Käkkirurger och plastikkirurger kan också behöva delta.

Flera behandlingar kan ge bättre resultat

Operationer kan kombineras med strålbehandling.
Cytostatika och andra cancermedicer används ibland för att öka effekten av strålbehandling

Vad händer efter behandlingen? 

En del personer blir botade från huvud-halscancer och helt återställda. För andra blir det långdragna besvär med att äta, med förändrat tal eller muntorrhet. Efter stora operationer kan utseendet bli förändrat.
Om cancern inte går att bota kan cytostatika användas för att lindra och bromsa sjukdomen.