SCVP

Vid inläggning av en SCVP får man en liten membranförsedd dosa inopererad under huden, vanligtvis på bröstkorgen. Till dosan är en slang (kateter) kopplad och den leds via blodkärl till en central ven. Inläggningen görs av kärlkirurger på operationsavdelning. En SCVP kan sitta kvar och användas under flera års tid. Om man inte längre behöver en SCVP kan den tas bort. Det sker, liksom vid inläggningen, på en operationsavdelning.

Dosan ligger under huden och en SCVP behöver inte läggas om när såret efter inläggningen läkt. Man kan bada med en SCVP.

 

PICC-line

Denna typ av kateter läggs in via någon av venerna i överarmen. Den leds sedan vidare till en central ven. En del av slangen finns kvar utanför huden på överarmen och där hålls den på plats av en särskild fästanordning som täcks med ett förband. Inläggningen görs ofta på onkologmottagningen av specialutbildade sjuksköterskor. En PICC-line har man ofta från några veckor upp till ett år. När den inte längre behövs kan den dras bort av personal på mottagningen.

Katetern måste läggas om en gång per vecka. Man ska inte bada om man har en PICC-line. Nedan kan du se hur det ser ut när man satt in en PICC-line.

 

Picclinebilder1.JPG

Picclinebilder2.JPG