Back to top
Hem / Om oss / Värdegrund

Värdegrund

Nära Cancer skapar trygghet för unga anhöriga till dem som har cancer genom gemenskap och kunskap.

 

Nära Cancer strävar efter att stärka användarnas egen förmåga att hantera sin situation.

 

Nära Cancer ska stötta och främja sådant som gör att barn och unga får följa sin normala utveckling.

 

Alla som berörs av cancer behöver få veta vad som händer: Nära Cancer ger ärlig och åldersanpassad information utan försköningar, men tänker på att inte skapa onödig oro.

 

Nära Cancer ska arbeta för att främja kommunikation inom de drabbade familjerna, mellan unga anhöriga och mellan unga anhöriga och sjukvården.