Back to top
Hem / Om oss / Om Snacka

Om Snacka

När man lever nära någon som har cancer kan det kännas som andra inte förstår vad man går igenom. Det kan då vara skönt att få snacka med någon som vet hur det är. Med Snacka kan du som är mellan 13 och 30 år och står nära någon som har cancer få en personlig kontakt med någon annan som befinner sig i en liknande situation.

Vad är Snacka?

 

På Nära Cancers e-tjänster på 1177.se (tidigare Mina Vårdkontakter) kan du anmäla dig som Snacka-kompis. Sedan ordnar vi så att du får kontakt med någon annan som också anmält sig. Ni får varandras förnamn och mejladress, övriga uppgifter stannar hos oss. Ni bestämmer sedan själva på vilket sätt kontakten ska fortsätta.

 

1177.se

 

Hur går det till?

 

Att tänka på:

Respektera det förtroende du fått av Nära Cancer och din Snacka-kompis. Lämna inte ut uppgifter om din Snacka-kompis till någon annan.

 

Iaktta normala säkerhetsåtgärder i dina kontakter på nätet och i verkligheten. Bra tips finns på UMO.se.

 

Vill du ha kontakt med fler Snacka-kompisar kan du anmäla dig på e-tjänsten igen.

 

Om du eller din Snacka-kompis har behov av mer stöd, kan ni kontakta oss på kontakt@naracancer.se.

 

Kontakten med Nära Cancer i e-tjänsten påå 1177.se sparas och arkiveras enligt sjukvårdens rutiner och lagar. Nära Cancer kan komma att ta kontakt med dig för utvärdering eller forskning.

 

Varför e-tjänster på 1177.se?

E-tjänster på 1177.se (tidigare Mina vårdkontakter) är en nationell tjänst för att underlätta kontakter med vården. All informationsöverföring är skyddad och uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess. Från 13 års ålder har man rätt till sitt eget konto, utan vårdnadshavares insyn. Förutom att få kontakt med Nära Cancer kan du logga in på 1177.se för att till exempel ordna tandläkartid eller beställa ett klamydiatest.

 

Genom att logga in på 1177.se när du anmäler dig till Snacka, får vi dina personuppgifter. Vi vidarebefordrar dock bara förnamn och mejladress. Ett register på alla som anmält sig sparas enligt sjukvårdens rutiner. Det här systemet har vi valt för att göra Snacka till en trygg och säker funktion.