Back to top
Hem / Om cancer / Sjukdomar / Cancer i skelettet

Cancer i skelettet

Vårt skelett håller oss uppe och gör att vi kan röra oss.

Olika cancerformer i skelettet

En del cancerformer kan sprida sig till skelettet. Det kallas skelettmetastaser. De vanligaste cancerformerna, prostatacancer och bröstcancer, kan sprida sig just till skelettet. Inom vården säger man då att personen har ”prostatacancer med skelettmetastaser” eller "brötcancer med skelettmetastaser" det är alltså inte två olika sjukdomar.

 

Cancer kan också starta i skelettet, den sjukdomen kallas sarkom. Sarkom är ett samlingsnamn för många olika sorters cancer som har sin uppkomst i skelettet eller i senor, brosk och muskler. Sarkom är ovanliga. Både barn och vuxna kan drabbas.

 

Vid sjukdomen myelom är det cancerceller från benmärgen, som satt sig i skelettet.