Back to top
Hem / Om cancer / Sjukdomar / Cancer i levern / Levercancer

Levercancer

Levern är ett viktigt organ som har många olika uppgifter. Den hjälper oss att bryta ner maten för att cellerna ska kunna tillgodogöra sig näringsämnen som finns i maten. Den tar också hand om skadliga ämnen och mycket mer.

Det finns flera olika orsaker till cancer i levern. Den vanligaste orsaken är metastaser. Det vill säga att cancer startat någon annanstans i kroppen men spridit sig och börjat växa i levern. Då har man inte levercancer, utan en spridning från den cancer som man hade från början, till exempel spridd bröstcancer, spridd koloncancer eller spridd bukspottkörtelcancer och så vidare.

Levercellscancer – hepatocellulär cancer.

Leverceller heter på latin hepatocyter och när en cancer uppstår i levercellerna kallas cancern för hepatocellulär cancer.
Ibland kan man bota hepatocellulär cancer genom att operera bort den. Det går bara om cancern inte har spridit sig, den växer på ett sådant sätt i levern att det går att operera bort hela tumören och om personen som är sjuk klarar en operation.
Om man inte kan operera bort cancern kan man ibland behandla den med en cancermedicin för att försöka bromsa sjukdomen och lindra eventuella symptom.

Gallgångscancer – cholangiocarcinom.

En av leverns uppgifter är att bilda galla, en gul vätska. Gallan samlas upp i gallgångar som finns i levern och transporteras sedan via gallblåsan till tarmen, där den hjälper till att finfördela fettet som finns i maten. Om en cancer uppstår i gallgångarna kallas den för gallgångscancer eller cholangiocarcinom.

En cancer i gallgångarna kan täppa till gallgångar så att gallan inte kan komma till tarmen. Då blir man gul i huden. Det kallas för gulsot eller ikterus. (Så kan man markera den så att det går att trycka på och hamna under informationen gulsot, visst finns en sån funktion?..)
Alla med gallgångscancer får inte gulsot. Ibland upptäcks cancern på grund av att man har ont i magen, är trött, har gått ner i vikt eller är illamående och har svårt att äta.
Cancer i gallblåsan är en typ av gallgångscancer.

 

Ibland kan man bota gallgångscancer/gallblåsecancer genom att operera bort den. Det går bara om cancern inte har spridit sig i kroppen, den växer på ett sådant sätt i levern att det går att operera bort hela tumören och om personen som är sjuk klarar en operation. Efter en sådan operation får man ibland förebyggande cellgiftsbehandling, för att minska risken att sjukdomen ska komma tillbaka i framtiden.
Om man inte kan operera bort cancern kan man ibland behandla den med cytostatika för att försöka bromsa sjukdomen och lindra eventuella symptom.

Gulsot 

Både primär levercancer och levermetastaser kan göra att huden blir gul. Det kallas gulsot eller ikterus. Det kan bero på att cancern är i vägen för galla som ska ut i tarmen. Istället åker gallämnen ut i blodet och huden och gör den gul. Ibland kan man öppna upp gallgången med ett nät, eller låta gallan rinna ut genom en slang på magen. Gulsot behöver inte bero på cancer. En annan vanlig orsak är att en gallsten fastnat i gallgången.