Back to top
Hem / Om cancer / Sjukdomar / Cancer i huden / Skivepitelcancer

Skivepitelcancer

Det finns flera olika sorters cancer i huden. Det som är gemensamt är att de har ofta har ett samband med solen.

Skivepitelcancer drabbar framförallt personer över 75 år, och blir vanligare ju äldre man blir. Sjukdomen sitter ofta på handryggen, i ansiktet eller uppe på huvudet, det vill säga områden som utsatts för mycket sol under livet. Skivepitelcancer i huden behandlas olika beroende på hur stor cancern är och hur djupt den växer. Till exempel går det ibland att frysa bort cancern. Ibland behövs det en operation. I mycket sällsynta fall sprider sig skivepitelcancer i huden till andra platser i kroppen och ger upphov till metastaser. Då kan cytostatikabehandling bli aktuell för att bromsa sjukdomen.