Back to top
Hem / Om cancer / Sjukdomar / Cancer i huden

Cancer i huden

Det finns flera olika sorters cancer i huden.

De tre cancerformerna som beskrivs här är basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom. Gemensamt för dessa cancerformer är att de ofta har ett samband med solen.

De blir alla vanligare ju äldre man är.