Back to top
Hem / Om cancer / Behandlingar / Palliativ behandling

Palliativ behandling

Inom cancervården används många olika behandlingar. Ett sätt att dela in dem är att beskriva syftet med behandlingen. Alltså varför den som har cancer ska ha en viss behandling och vad man vill att den behandlingen ska leda till. Alla som har cancer ska få veta vad syftet är med den behandling de får. De vanligaste begreppen när man pratar om behandlingens syfte är adjuvant, kurativ och palliativ.

Ibland går cancer inte att bota

De flesta som får cancer blir friska igen. Men ibland händer det att cancer inte går att bota. Personen som fått cancer kan då få behandling för att lindra och bromsa sjukdomen. Sådan behandling kallas onkologisk palliativ behandling.

 

Kronisk sjukdom

För många människor betyder begreppet palliativ vård detsamma som vård i livets slutskede. Men inom cancervården används uttrycket även för behandlingar som kan pågå i många år. Ibland säger man då att personen har en kronisk cancer.

 

Behandling med få biverkningar

Behandlingen ska göra att den som är sjuk mår så bra som möjligt. Därför ska behandlingen inte ge så mycket biverkningar. En del personer kan få cancerbehandling i perioder, sedan kan de vara utan behandling en tid.

 

Hormonell behandling, strålbehandling, cytostatika och andra cancermediciner kan användas för onkologisk palliativ behandling. Läs mer om palliativ vårdNär cancer inte går att bota.