Back to top
Hem / Om cancer / Behandlingar / Kurativ behandling

Kurativ behandling

Inom cancervården används många olika behandlingar. Ett sätt att dela in dem är att beskriva syftet med behandlingen. Alltså varför den som har cancer ska ha en viss behandling och vad man vill att den behandlingen ska leda till. Alla som har cancer ska få veta vad syftet är med den behandling de får. De vanligaste begreppen när man pratar om behandlingens syfte är adjuvant, kurativ och palliativ.

Botande behandling

Kurativ behandling kan också kallas botande behandling. Det här är behandling som man får för att bli frisk från cancer. Begreppet används mest för behandlingar som cytostatika, antikroppar och strålbehandling, även om operationer oftast också har ett kurativt syfte.

 

Exempel på kurativ behandling kan vara cytostaikabehandling vid akut leukemi, eller strålbehandling mot cancer i svalget.

 

Behandlingen följer protokoll

Behandlingarna brukar följa protokoll som är specifika för just den typen av cancer. Ibland kan läkarna planera hela behandlingen på en gång. Ibland kan man få behandling under en tid, sedan måste läkarna kontrollera om det hjälpt innan man kan gå vidare och planera nästa steg i behandlingen. En sådan kontroll kan vara en skiktröntgen, blodprov eller läkarundersökning till exempel.

 

Kan ge mycket biverkningar

Eftersom målet med behandlingen är att bli frisk igen används även behandlingar som kan ge mycket biverkningar, alltså att man mår dåligt av själva behandlingen.