Back to top
Hem / Om cancer / Behandlingar / Adjuvant behandling

Adjuvant behandling

Inom cancervården används många olika behandlingar. Ett sätt att dela in dem är att beskriva syftet med behandlingen. Alltså varför den som har cancer ska ha en viss behandling och vad man vill att den behandlingen ska leda till. Alla som har cancer ska få veta vad syftet är med den behandlingen de får. De vanligaste begreppen när man pratar om behandlingens syfte är adjuvant, kurativ och palliativ.

Tillägg till operation

Adjuvant behandling ges som ett tillägg till en operation. Syftet är att minska risken för att cancersjukdomen ska komma tillbaka.

Adjuvant behandling får man när läkarna inte kan hitta några spår av cancer hos den som blivit opererad, men där statistiskt sätt en del personer ändå får återfall.

 

Stadieindelning

För att försöka räkna ut hur stor risken är för ett återfall undersöks cancern på olika sätt. Det beror också på hur cancern växte i kroppen. Till exempel om cancer spridit sig till lymfkörtlar som man opererat bort.

 

Bestämda behandlingprotokoll

Den adjuvanta behandlingen ges enligt ett schema under en i förväg bestämd tid. Varje schema är speciellt för just den typen av cancer.

Eftersom cancern redan är bortopererad när behandlingen börjar, finns ofta ingen anledning att göra röntgenundersökningar.

 

Olika former av adjuvant behandling

Hormonell behandling, cytostatika, antikroppar och strålbehandling är exempel på metoder som kan användas vid adjuvant behandling.

Ibland får man adjuvant behandling före en operation istället, då kallas det neoadjuvant behandling.