Back to top
Hem / Om cancer / Ärftlig cancer

Ärftlig cancer

När en familjemedlem drabbas av cancer oroar många sig för att cancern ska vara ärftlig. Cancer beror på fel i vår arvsmassa. Men det är bara en tiondel av alla cancerfall som beror på att man ärvt en skadad gen. De andra cancerfallen beror på genetiska skador som uppkommit under personens egen livstid. Det är därför cancer är vanligare ju äldre vi blir.

Cellens kontroll drabbad

Varje gång en cell delar sig ska allt DNA fördubblas och delas. Då finns det risk för mutationer, det vill säga skador på vårt DNA. Det finns också kontrollstationer i cellen, som ska se till att skadorna repareras. Vid ärftlig bröstcancer och tjocktarmscancer har personen ärvt ett fel i kontrollstationen. Om det inte blir fler fel i cellerna, så blir det inte cancer, men risken ökar eftersom kontrollen inte fungerar helt.

Ärftlighet för samma cancerform

Ärftlig cancer misstänks i första hand när många familjemedlemmar får samma slags cancer. Det kan också vara att någon eller flera i släkten fått cancer tidigare i livet än vad som är vanligt för den cancerformen. Till exempel om man får tjocktarmscancer före 45 års ålder. Vissa ärftliga cancerformer får man redan som barn.

Stor familj

Onkogenetik - om ärftlig cancer

Vid en onkogenetisk mottagning kan man undersöka om en cancer är ärftlig eller inte, och vilka i familjen som i så fall har ärvt de anlagen. De flesta som utreds gör det för att hitta ärftlighet för bröstcancer, äggstockscancer och cancer i tjocktarmen eller ändtarmen.

Släktträd

Utredningen börjar med att genetiska vägledare ritar upp ett släktträd. Man ritar in vilka som haft cancer och vilken sort. Det är familjerna själva som får skicka in information om vilka de är, och när och vad de haft för sjukdomar. Alla i familjen som ska vara med, måste själva godkänna sitt deltagande. Om en person är död kan en anhörig godkänna deltagandet. Visar släktträdet att det skulle kunna vara en ärftlig cancer, kan man gå vidare med en genanalys.

Genanalys

Genanalysen görs på den personen som har cancer. Först om man hittar en mutation hos den personen, kan man gå vidare och testa de som är friska. Då kan man se om de har ärvt samma anlag. De som jobbar på den onkogenetiska mottagningen har sekretess, precis som alla andra i vården. Det betyder att de inte får leta upp människor som de tror kan ha risk för ärftlig cancer. Det är upp till dem som deltagit i en utredning att berätta för sina släktingar, så att de kan bestämma om de också vill testa sig.

Kontroller för den som har förhöjd risk för cancer

Ett anlag för ärftlig cancer innebär att man har en ökad risk att drabbas av en speciell sorts cancer. Vissa cancerformer hänger ihop, och då kan man ha en ökad risk för flera av dessa. Vet man om detta kan man få extra undersökningar enligt kontrollprogram. Det gör man för att kunna upptäcka en cancer tidigt och öka chanserna att bli botad. Ibland är risken för cancer så hög att man väljer att operera sig i förebyggande syfte. Till exempel att operera bort brösten för att inte få bröstcancer. Det finns ingen särskild gräns för när detta är aktuellt utan det bestämmer man själv i samråd med läkare.

Måste vara myndig

Om det rör sig om cancer som man får som vuxen måste man vara 18 år för att göra utredningen. Kontrollprogrammen brukar börja vid 25 års ålder, så det är inte bråttom att göra utredningen direkt man fyller 18 år. För cancerformer man kan få tidigare i livet kan man bli testad som barn. Den som gjort en ärftlighetsutredning och fått reda på att de inte har ärvt anlaget, har inte större risk för att få cancer än befolkningen i stort. Därför behövs inga särskilda kontroller. Har man inte den skadade genen för man den inte vidare till sina barn. Män kan ha gener för ärftlig bröstcancer, som de kan föra vidare till sina barn. Då kan man hitta genen hos männen, även om de sällan får bröstcancer själva.

 

Frågor & svar om cancer och ärftlighet:

Här kan du läsa några av de frågor som ställts till Nära Cancer. Klicka för svar.

 

Hur stor är risken för bröstcancer om ens mamma haft det?

 

Min morfar hade lungcancer, löper jag någon risk för det?