Back to top
Hem / Leva nära cancer / Om kris

Om kris

 

När någon i familjen drabbas av cancer drabbas också de flesta i familjen av en kris. Kris kan förklaras med att en persons tidigare kunskaper och erfarenheter inte räcker till för att hantera och förstå den situation man hamnat i. 

 

På grund av att alla människor har olika personligheter och har olika erfarenheter, reagerar vi på olika sätt då vi drabbas av kris. En del människor vill vara med andra hela tiden medan någon annan helt drar sig undan. En del tröstäter medan andra helt tappar aptiten. Det är vanligt att känna oro och ångest medan en del av oss känner en total känslomässig tomhet.

 

Hur vi reagerar och hur lång krisen blir beror på vad vi varit med om tidigare i livet, hur vi lärt oss hantera tidigare kriser och vilket stöd vi får.

Kris - en normal reaktion

När vi är i sorg eller kris infinner sig ofta en känsla av förtvivlan, maktlöshet, ensamhet och övergivenhet. Det är fullt normalt. Kris och sorg är ingen sjukdom utan ses som en fullt naturlig och frisk reaktion på något som är tungt och svårt.

 

I en krissituation behöver vi få hjälp att hantera situationen för att kunna gå vidare. Familjen och vännerna är då ofta det viktigaste stödet. Men ibland har man tankar som man inte vill säga till någon familjemedlem eller vän. Du kan då skriva på vårt forum eller anmäla dig till vänförmedlingen Snacka där du kan få kontakt med andra i liknande situation. Du kan också bolla dina tankar med någon som är van att träffa människor som drabbats av kris. Kontakta sjukvården där du bor för att få reda på var du kan vända dig.

Våga känna

Det är viktigt att du är ärlig mot dig själv och får utlopp för dina känslor. Det vill säga: är du ledsen- gråt, är du arg- få ut din ilska men se till att det inte skadar dig själv eller någon annan. Det är också viktigt att du tillåter dig själv att vara glad när du känner dig glad, trots att någon du står nära är svårt sjuk eller att du saknar någon som dött.

 

Det är väldigt vanligt att känslorna pendlar fram och tillbaka när man drabbats av kris och sorg. Den ena stunden kan kännas väldigt svart, att ingenting känns roligt och man känner sig nedstämd. Efter en stund kan det kännas bättre och man kanske skrattar ihop med någon och känner att livet ändå känns ganska bra. Denna pendling kan för en del ske under samma dag medan den för andra sker mellan olika dagar eller perioder.

När krisen är över

Livet efter en kris blir inte precis som det var innan. Många människor som blivit drabbade av kris eller sorg berättar att de efteråt fått en annan syn på livet. Man börjar prioritera saker annorlunda. En del saker blir viktigare och andra saker mindre viktiga än vad de var tidigare. Att omvärdera vad som är viktigt i sitt liv ser många som något gott som kommer ur det jobbiga som han eller hon gått igenom.