Back to top

Hur länge kan man leva när läkaren säger att nu fi...

Hur länge kan man leva när läkaren säger att nu finns det inget mer att göra?

Hej

När man får ett besked att det inte går att behandla mer kan man oftast inte säga hur lång tid man har kvar att leva. Det beror på vilken typ av cancersjukdom man har och flera andra faktorer spelar också in t.ex hur utbredd sjukdomen är. Andra faktorer kan vara om man har andra sjukdomar utöver cancersjukdomen och den fysiska hälsan kan också spela roll.

Ibland kan det hända att man inte har någon mer behandling att erbjuda men att det senare kommer fram något nytt läkemedel eller behandlingsform  som kan vara aktuell för att bromsa sjukdomsförloppet.

 

Den fråga som du ställer till oss är vanlig från anhöriga och fullt förstålig men tyvärr är det inte lätt att generellt säga hur sjukdomsförloppet kommer att bli.

Vänliga hälsningar

Nära Cancer  2014-12-27