Back to top

Hur länge kan man leva med en obotlig cancer?

Hur länge kan man leva med en obotlig cancer?

Hej

Du undrar hur länge man kan leva med en obotlig cancer och det är väldigt svårt att svara på. Det finns flera faktorer som påverkar detta

När man pratar om obotlig cancer menar man oftast att cancersjukdomen har spridit sig till flera organ och det då inte går att ge en botande behandling.

Det kan också vara så att man har en tumör som inte går att operera eller inte har någon effektiv behandling att sätta in.

Vissa cancerdiagnoser kan man leva länge med trots att man betraktar den som obotlig tack vare att det finns effektiva läkemedel mot just den cancern. Det kan finnas läkemedel som kan hålla sjukdomen i schack under lång tid (likt bromsmedicin) och man kan leva ett liv med livskvalite trots sjukdomen. Andra cancerdiagnoser kan däremot vara av mer aggresiv typ eller att det inte finns någon effektiv behandling mot just den diagnosen. Då kan sjukdomsförloppet bli snabbare.

Effekten av en behandling kan bero på andra omständigheter, som ålder och om man är frisk för övrigt. Detta kan också påverka hur mycket biverkningar man får.

Hur länge man kan leva med en obotlig cancer är därför mycket svårt att svara på

Vänliga hälsningar

näracancer.se

2014-06-11