Back to top

Hej min pappa har halstrupscancer och jag undrar, ...

Hej min pappa har halstrupscancer och jag undrar, hur vanlig är detta, är det att varje elfte person som har cancer får det eller vad, och hur stor chans är det på att han dör?

Hej!

 

Cancer i svalget och struphuvudet är väldigt ovanliga sjukdomar. I Sverige diagnostiseras drygt 200 fall av cancer i svalget och något mindre när det gäller cancer i struphuvudet. Av samtliga cancerformer i världen utgör strupcancer (larynxcancer) mindre än 3 %.

 

Den vanligaste behandlingsformen för cancer i svalg och struphuvud är strålbehandling eller operation. Vilken behandling som behövs beror på exakt var cancern sitter och hur stor den är. Ibland behövs både en operation och strålbehandling.

 

Chansen att bli botad från strupcancer beror framförallt på hur stor cancern var när den hittades och om den växt in i andra delar av svalget eller lymfkörtlar. Om man ser till alla som fått strupcancer är ungefär 70% i livet efter 5 år, och då är de botade. En person som har en liten cancer har bättre chanser än så, och en person med en cancer som hunnit växa mer har sämre chanser.

 

Du kan läsa mer i vår översikt om cancer i huvud-halsområdet.

 

Hälsningar, Nära Cancer

2015-11-11