Back to top

Förbättra blodvärdet vi cytostatika behandlingar?

Förbättra blodvärdet vi cytostatika behandlingar?

Hej

Vi har lite svårt att tyda vad din fråga gäller.

Blodvärdena förändras vid cytostatikabehandling. Både de röda och vita blodkropparna brukar sjunka i antal vilket kan göra personen mer infektionskänslig och trött.

Det är inte så mycket man själv som patient kan göra något åt.

 

Cytostatikabehandlingar ges med ett visst intervall så att kroppen ska hinna återhämta sig mellan behandlingarna ( och då även blodvärdena)

Ibland kan de röda blodkropparna i blodet sjunka och bli väldigt lågt pga behandling men också av sjukdomen. Då brukar man erbjuda blodtransfusion för att få upp värdet och bli piggare

 

Hoppas du fått svar på det du undrade, annars är du välkommen att fråga igen

 

Vänliga hälsningar

näracancer.se   2014-06-10