Back to top

Besvarade frågor

Min bästa har fått cancer, hon behöver njure för a...

Min bästa har fått cancer, hon behöver njure för att överleva. Ingen av hennes släktingar har samma blod som henne. Fast jag har samma blod som henne. Vad ska jag göra? Jag vill inte ge min njure, jag vill överleva men jag vill inte lämna min bästa kompis

Hjälp???

Hej!

 

Vad jobbigt att din kompis har fått cancer. Det är fint att du vill ställa upp för din vän. Det finns många sätt att ställa upp för en vän som har cancer, att lyssna, göra något roligt tillsammans eller bara vara betyder mycket. I ditt fall funderar du också på att din kompis behöver en organdonation.

 

Vi har två njurar och om de är friska klara man sig med bara en. Därför är det inte så vanligt att man behöver få en ny njure även om man har fått cancer i den ena och måste operera bort den. Det är också så att man kan donera en njure och sedan klara sig bra med den njure man har kvar så länge den förblir frisk.

 

Vid cancersjukdomar är det mer vanligt att man kan behöva en stamcellstransplantation (benmärgstransplantation). Det kan vara vid leukemi eller andra sjukdomar. Stamcellerna tas från givaren genom en slang i armen, som när man ger blod. Först får givaren sprutor som gör att stamcellerna kommer ut i blodet.

 

Vid organdonation eller stamcellstransplantation är det inte bara blodgrupper som A, B och 0 som spelar roll utan även något som kallas HLA-typ som är mer komplicerat med många olika varianter.

 

Att donera sina stamceller eller en njure är ett stort steg och man är aldrig tvungen att göra detta, vare sig för en vän eller en familjemedlem. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp.

 

Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars kan du gärna höra av dig igen.

Hälsningar, Nära Cancer

2014-10-03

Varför heter det just Cancer? och varför överlever...

Varför heter det just Cancer? och varför överlever vissa och de andra dör?

Hej!

Ordet cancer kommer från grekiskan som betyder kräfta. Det syftar på att tumören sprider sig krypande och sätter sig fast på olika ställen i kroppen.

 

Cancer är ett samlingsnamn för många olika typer av tumörsjukdomar. De olika tumörsjukdomarna kan vara väldigt olika och har olika egenskaper och finns på olika ställen i kroppen. Detta medför även att de kan vara olika lätta eller svåra att behandla. Det är alltså många faktorer som spelar in och är orsaken till varför vissa männskor dör av sin cancersjukdom och vissa inte. En av faktorerna är alltså vilken tumörsjukdom det handlar om. En annan faktor är hur långt sjukdomen är gången när den upptäcks. Det spelar också roll om sjukdomen hunnit sprida sig till andra delar av kroppen eller inte innan den upptäcks. Detta är något om orsaken till att en del dör av sin cancer och andra överlever.

 

 

Hälsningar

 

Nära Cancer

2014-10-02

Vad är stråk på lungan

Vad är stråk på lungan

Hej!

 

På röntgenbilder kan man ibland se vita streck eller stråk på lungorna. Det kan vara tecken på lunginflammation eller efter strålbehandling, men det kan ha andra orsaker också. Det kanske inte går att säga vad stråken beror på utifrån bara en undersökning, och då säger man att det finns stråk på lungan för att veta att man ska vara uppmärksam på detta vid nästa kontroll. Fråga gärna läkaren om de vet vad stråken beror på.

 

Hälsningar, Nära Cancer

2014-09-30

Hej. Det är så att en av mina närmaste vänner för ...

Hej. Det är så att en av mina närmaste vänner för några månader sedan fick veta att han har Ewings sarkom. Sen dess har han både varit med om operationer och strålbehandlingar. Eftersom jag inte är familj utan bara nära vän har jag velat stötta honom men vill samtidigt inte tränga mig på. Jag vet inte riktigt hur jag ska prata med honom, om jag ska nämna cancern eller ej. Vill som bara vara där för honom men vet inte hur och är orolig för att jag kliver över mina gränser.

Hej!

 

Vad bra att du vill vara där och stötta din vän. Var inte rädd att du ska tränga dig på. I sådana här sistuationer behöver man sina vänner även om man själv inte orkar vara den som håller kontakten och sträcker ut en hand om hjälp. Visa din kompis att du är där för honom genom att försöka vara som vanligt. Umgås ni som vanligt så kanske din kompis tar upp själv hur han mår och om sin sjukdom. Bli inte ledsen om din kompis inte orkar umgås med dig som förr. Genom att fortsätta fråga så visar du att du vill vara hans vän även när han har det tufft och svårt.

 

Hälsningar

 

Nära Cancer

2014-09-29

Hej! Min pappa har för ca. 2 månader sen fått diag...

Hej!

Min pappa har för ca. 2 månader sen fått diagnosen lungcancer med spridning till lungsäck och även till bröstkorgen. Han har fått behandling med cellgift 2 gånger och vi ska in för en tredje behandling 7:e oktober. Behandlingen är ej botande. Min fråga lyder: När man vet att det inte går att bota varför trappar man då upp cellgiftbehandlingen, alltså ger starkare doser. Är inte risken större att själva behandlingen förkortar överlevnadstiden än cancerns förlopp? Kan inte en mer hurman balans av cellgifttillskott ge en större chans att förlänga livet. Jag försöker att hålla en viss balans till hela förloppet men ibland känns det som att man hellre vill bli av med patienten, om ni förstår vad jag menar? Behandlingen kostar säkert en hel del pengar och resurser så man funderar ju om det oftast blir ett avvägande att försöka göra ett humant och ganska kort slut på ett liv för att kunna lägga resurser på saker som har bättre chanser att lyckas och känns mer kostnadseffektivt? Med vänlig hälsning, Robert

Hej Robert!

 

Din pappa får behandling mot lungcancer, behandlingen är inte botande, utan vad vi i vården kallar palliativ. Palliativ behandling kan förlänga livet och/ eller hjälpa till att lindra symptom av cancern. Det du funderar över är verkligen en av cancerläkarens svåraste uppgifter: när kommer en behandling förlänga livet, och när kommer biverkningarna göra så att man istället förkortar livet?

 

För att göra en så riktig bedömning som möjligt måste läkaren ha kunskap om hur sjukdomen brukar te sig och vad cellgifterna har för biverkningar, men också förstå hur patienten verkligen mår. Det handlar om blodprover och röntgen, men framförallt om vad patienten själv säger.

 

Utifrån din fråga kan det vara så att läkaren tänker att en ny behandling eller högre dos skulle kunna fungera bättre och ge din pappa en chans att må bättre eller leva längre. Känner din pappa sig för dålig för att orka med behandling ska han säga det till sin läkare. Att familjen följer med till läkarbesöket och ger sin syn på situationen hjälper också läkaren att göra en bra bedömning.

 

Att med flit ge en för stark behandling för att förkorta en patients liv är helt emot den etik som finns i vården, och dessutom olagligt. Detta behöver du inte oroa dig för.

 

Hälsningar, Nära Cancer

2014-09-29

Hej! jag gör ett skol arbete om cancer och jag und...

Hej! jag gör ett skol arbete om cancer och jag undrar hur länge kan man kan ha caner på ett ungefär?

Hej!

 

Det finns många olika cancerformer. En del är väldigt aggressiva och kan göra att en människa dör efter några månader. Andra sorter blir mer som en kronisk sjukdom som man leva med i uppåt tjugo år. Det finns alltså stora variationer.

 

Hälsningar,

Nära Cancer

2014-09-25

Om tumören i bröstet är 17mm, hur länge har den fu...

Om tumören i bröstet är 17mm, hur länge har den funnits där då?

Hej!

 

Cancer växer olika snabbt, därför går det inte riktigt att säga hur länge en tumör funnits.

 

Hälsningar,

Nära Cancer

2014-09-25

I vintras fick min expojkvän tarmcancer. Jag ställ...

I vintras fick min expojkvän tarmcancer. Jag ställde då upp för honom till 100 %.

Efter operationen slutade han successivt intressera sig för vårt förhållande, slutade till slut att höra av sig och

gjorde slut på ett sms.

I dagsläget känner jag mig sviken och vet inte riktigt hur jag ska gå vidare då jag ältar många frågor inom mig.

varför väljer han bort sin primärgrupp som stod honom närmast då han var som sjukast?

Hej!

 

När en person drabbas av cancer drabbas han/hon i regel också av en kris. Kris kan förklaras med att personens tidigare erfarenheter och kunskaper inte räcker till för att hantera och förstå den situation som han/hon har hamnat i. Man kan känna sig väldigt vilsen i ett sådant läge i livet och en del personer får stort behov av att dra sig undan och vara för sig själv. Här kan du läsa mer om kris.

 

Det kan tänkas att din expojkvän fick ett behov att dra sig tillbaka då han drabbats av både sjukdom och den kris som sjukdomen medför. Det är också vanligt att man vill skydda dem som står närmast. Kan det vara därför han gjorde slut, för att skydda dig? För att du skulle slippa gå igenom det här med honom? När någon blir sjuk ställs allt på sin spets gällande hur man vill leva sitt liv, både för den som blivit sjuk och för den närmaste omgivningen. Utifrån den tanken kan det tänkas att han gjorde slut relaterat till att han omprioriterat.

 

Oavsett varför han gjorde slut är det viktigt att ni får prata om det, om inte annat för att du ska få chans att gå vidare. Vi tycker att du ska höra av dig till din expojkvän och bestämma en tid och plats där ni kan träffas och prata så att du kan få svar på dina frågor!

 

Vänliga hälsningar

 

Nära Cancer

2014-09-22.

Jag har prostatacancer som jag dock ännu inte har ...

Jag har prostatacancer som jag dock ännu inte har behövt behandla med annat än kontroller. Nu har man upptäckt "något" på ett revben. För att ta reda på om detta är spridd cancer vill man börja medicinera mig med bitulamid (osäker stavning). Detta är en antiandrogen medicin som ska slå ut min produktion av testosteron. Tanken är att om detta "något" slås ut av medicinen, då var det cancer, om "något" finns kvar då är det troligen någonting annat.

Är detta en normal behandling? Jag tycker att det låter som lite "Dr House". Medicineringen har många biverkningar som jag gärna vill slippa. Finns det något alternativt sätt att kolla mitt "något"? Mitt psa-värde ligger relativt stilla på ca 4 men Gleason är på 7.

Hej!

 

Att ta bort testosteron med hjälp av läkemedel som Bikalutamid är nästan alltid första behandlingsvalet vid spridd prostatacancer.

Ibland är det svårt att säkert säga vad små förändringar på röntgen består av, och då kan man välja att sätta in behandling för att se vad som händer. Där måste läkarna förstås göra en avvägning av vad som är sannolikt och även hur mycket biverkningar behandlingen ger.

Vad som är bäst i ditt fall bör du diskutera med din läkare om du känner dig osäker.

Prostatacancerförbundet kan kanske ge dig råd och tillfälle att prata med andra i din situation.

 

Med vänlig hälsning,

Nära Cancer

 

2014-09-19

Finns det några vetenskapliga bevis på hur mycket ...

Finns det några vetenskapliga bevis på hur mycket vaccinet yervoy kan minska tumörerna? Hur många har klarat dig, lever längre?

Hej!

 

Alla läkemedel har testats i vetenskapliga studier innan de börjar användas i vården.

Läkemedlet Yervoy används för att behandla malignt melanom som spridit sig. Man kan inte säga att metastaserna minskar med en viss procent när man behandlas med Yervoy. Istället är det så att för en del personer fungerar läkemedlet inte alls, för en del fungerar det bra under en tid, och för en tredje grupp fungerar det så bra att tumörerna krymper bort. Studierna visar att ungefär var 5:e person som behandlats lever efter två år. Av dem har en del haft så bra effekt att sjukdomen inte syns på röntgen längre och man antar att de kommer leva i många år till. Det finns exempel på personer som lever 10 år efter behandlingen. Eftersom läkemedlet inte funnits så länge så vet vi inte än hur många som det kommer ha så bra effekt för. Vi kan inte heller säga på förhand vilka behandlingen kommer fungera för.

 

Hälsningar,

Nära Cancer

2014-09-18

Min bästa har fått cancer, hon behöver njure för att överleva. Ingen av hennes släktingar har samma blod som henne. Fast jag har samma blod som henne. Vad ska jag göra? Jag vill inte ge min njure, jag vill överleva men jag vill inte lämna min bästa kompis

Hjälp???

Hej!

 

Vad jobbigt att din kompis har fått cancer. Det är fint att du vill ställa upp för din vän. Det finns många sätt att ställa upp för en vän som har cancer, att lyssna, göra något roligt tillsammans eller bara vara betyder mycket. I ditt fall funderar du också på att din kompis behöver en organdonation.

 

Vi har två njurar och om de är friska klara man sig med bara en. Därför är det inte så vanligt att man behöver få en ny njure även om man har fått cancer i den ena och måste operera bort den. Det är också så att man kan donera en njure och sedan klara sig bra med den njure man har kvar så länge den förblir frisk.

 

Vid cancersjukdomar är det mer vanligt att man kan behöva en stamcellstransplantation (benmärgstransplantation). Det kan vara vid leukemi eller andra sjukdomar. Stamcellerna tas från givaren genom en slang i armen, som när man ger blod. Först får givaren sprutor som gör att stamcellerna kommer ut i blodet.

 

Vid organdonation eller stamcellstransplantation är det inte bara blodgrupper som A, B och 0 som spelar roll utan även något som kallas HLA-typ som är mer komplicerat med många olika varianter.

 

Att donera sina stamceller eller en njure är ett stort steg och man är aldrig tvungen att göra detta, vare sig för en vän eller en familjemedlem. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp.

 

Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars kan du gärna höra av dig igen.

Hälsningar, Nära Cancer

2014-10-03

Hej!

 

Frågor & Svar är till för dig som är under 30 år och står nära någon som har cancer.

 

Du kan ställa dina frågor till oss, så svarar vi så snart vi kan. Frågor och svar publiceras här. Vi som svarar är läkare, sjuksköterskor och kuratorer. Här ser du vilka vi är. Ju mer information vi får desto bätttre kan vi svara på frågan.

 

Frågor som inte kommer från unga närstående har vi inte möjlighet att besvara. Om du själv har eller har haft cancer ber vi dig vända dig till kliniken där du fått behandling med dina frågor.

 

 

Hälsningar, Nära Cancer

Ställ egna frågor
Skriv in bokstäverna ovan (ej skiftlägeskänslig)